Lexisla con Nós

Proposición de lei pola que se modifica a Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia

09/11/2017 10:14
Proposición de lei pola que se modifica a Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia. (10/PPL-000010)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.