Xosé Luis Bará Torres

Nacemento: Vilaboa - 1965

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrción de Pontevedra
Pontevedra

Biografía:

Participou no movemento estudantil, veciñal, cultural e de defensa da lingua galega. Formou parte do Goberno municipal de Pontevedra, con responsabilidades en materia de cultura, patrimonio histórico, mobilidade e participación social.

Foi director xeral de Cultura no Goberno galego entre os anos 2005 e 2009.

Milita no nacionalismo galego desde 1990 e participa en diferentes iniciativas de recuperación da memoria histórica. Escribe sobre esta materia no blog Non des a esquecemento. Está especialmente comprometido coa recuperación da memoria e a historia das mulleres.

Imaxe de Xosé Luis Bará Torres

Grupo Bloque Nacionalista Galego

Asistencias aos órganos parlamentarios nos últimos 30 días

Pleno do Parlamento

Marzo de 2019
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Abril de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Marzo de 2019
Xoves
28
10:35
Abril de 2019
Mércores
17
10:30

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Marzo de 2019
Venres
29
10:30

Ponencia P.L. rehabilitación e rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Marzo de 2019
Mércores
20
10:15

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Marzo de 2019
Xoves
21
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Abril de 2019
Mércores
03
10:35