Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

Benvidos/as

Como presidente da Cámara, convido o conxunto dos galegos e galegas a se achegaren ao Parlamento de Galicia, ben a través desta web, que permite coñecer o que aquí se fai, ben a través dunha visita guiada á nosa sede, que poden xestionar neste mesmo portal.

Benvidas e benvidos á web do Parlamento de Galicia.

Actividade

Últimas leis en tramitación:

Proposición de lei do imposto sobre as bolsas de plástico dun só uso en Galicia

Proposición de lei do imposto sobre as bolsas de plástico dun só uso en Galicia. (10/PPL-000018)

Proposición de Lei para a modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

Proposición de Lei para a modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. (10/PPL-000017)

Proposición de lei, para a súa remisión ao Congreso, de modificación do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social

Proposición de lei, para a súa remisión ao Congreso, de modificación do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social. (10/PPLC-000010)

Proposición de lei de modificación da Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia

Proposición de lei de modificación da Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia. (10/PPL-000016)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, para unha tributación xusta do consumo de enerxía eléctrica

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, para unha tributación xusta do consumo de enerxía eléctrica. (10/PPLC-000008)

Proposición de lei relativa ás medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos fogares vulnerables

Proposición de lei relativa ás medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos fogares vulnerables.  (10/PPL-000015)

Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria.

Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria.  (10/PPL-000012)

Proposición de lei para a derrogación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei para a derrogación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. (10/PPL-000011)

Subscrición ao Boletín Oficial do Parlamento

Hemiciclo

Participación cidadá

O Parlamento é a casa de todos e como tal queremos que participedes nel. Queremos que compartades as vosas opinións e que nos fagades chegar as dúbidas e preguntas que teñades.

Transparencia

O Parlamento de Galicia pon ao dispor da cidadanía esta sección de transparencia onde se pode consultar a información dispoñible do funcionamento da institución.