Lexisla con Nós

Proposición de lei integral de identidade de xénero de Galicia

05/10/2017 13:07
Proposición de lei integral de identidade de xénero de Galicia (10/PPL-000004)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.