Lexisla con Nós

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se aproba o modelo de financiamento de Galicia (10/PPLC-000001)

12/07/2016 14:37
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se aproba o modelo de financiamento de Galicia

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.