Detalle de Expediente

Datos do Expediente
Número de Expediente09/PPLI-000013
Extracto do ExpedienteProposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética
Número de Rexistro de Entrada09037326
Data de Creación19/05/15
Organos propoñentesComisión Promotora
Propoñentes ,
ProcedementoOrdinario
SituaciónPechado
Tipo de FinalizaciónTramitado
Expedientes Relacionados

Trámites

DataTrámitePublicación
19/05/15Entrada da iniciativaEntrada da iniciativaRexistro de Entrada: 09037326
25/05/15Pendente de cualificaciónPendente de cualificaciónPendente de cualificaciónMesa do Parlamento
26/05/15Notificación aos Servizos XurídicosNotificación aos Servizos XurídicosRexistro de Saída: 09016940
02/06/15Suspensión temporal por falta de requisitosSuspensión temporal por falta de requisitosSuspensión temporal por falta de requisitosMesa do Parlamento
02/06/15Notificación ao representante da comisión promotoraNotificación ao representante da comisión promotoraRexistro de Saída: 09016988
16/06/15Presentación de requisitos solicitadosPresentación de requisitos solicitadosRexistro de Entrada: 09038062
22/06/15Admisión a trámite e constitución da Comisión PromotoraAdmisión a trámite e constitución da Comisión PromotoraAdmisión a trámite e constitución da Comisión PromotoraMesa do Parlamento
22/06/15Notificación ao representante da comisión promotoraNotificación ao representante da comisión promotoraRexistro de Saída: 09017338
22/06/15Notificación ao censo electoralNotificación ao censo electoralRexistro de Saída: 09017340
22/06/15Notificación ao censo electoralNotificación ao censo electoralRexistro de Saída: 09017343
22/06/15Notificación ao censo electoralNotificación ao censo electoralRexistro de Saída: 09017345
22/06/15Notificación ao censo electoralNotificación ao censo electoralRexistro de Saída: 09017347
22/06/15Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09017348
23/06/15Publicación da admisión a trámite e constitución da Comisión PromotoraPublicación da admisión a trámite e constitución da Comisión PromotoraBOPG Num. 485(1)BOPG Num. 485(2)BOPG Num. 485(3)
04/11/15Notificación da Xunta ElectoralNotificación da Xunta ElectoralRexistro de Entrada: 09043366
09/11/15Coñecemento das sinaturas e admisión a trámiteCoñecemento das sinaturas e admisión a trámiteCoñecemento das sinaturas e admisión a trámiteMesa do Parlamento
10/11/15Oficio de execución dos acordos da MesaOficio de execución dos acordos da MesaRexistro de Saída: 09019517
10/11/15Notificación á Conselleria da PresidenciaNotificación á Conselleria da PresidenciaRexistro de Saída: 09019518
10/11/15Notificación ao representante da comisión promotoraNotificación ao representante da comisión promotoraRexistro de Saída: 09019519
10/11/15Notificación á Xunta ElectoralNotificación á Xunta ElectoralRexistro de Saída: 09019520
10/11/15Publicación do coñecemento das sinaturas e admisión a trámitePublicación do coñecemento das sinaturas e admisión a trámiteBOPG Num. 549
11/11/15Data de entrada no Rexistro da Xunta de GaliciaData de entrada no Rexistro da Xunta de GaliciaData de entrada no Rexistro da Xunta de GaliciaRexistro Saída
03/12/15Informe de impacto de xéneroInforme de impacto de xéneroRexistro de Entrada: 09044805
09/12/15Coñecemento do informe de impacto de xénero e traslado á XPCoñecemento do informe de impacto de xénero e traslado á XPCoñecemento do informe de impacto de xénero e traslado á XPMesa do Parlamento
09/12/15Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 09019908
20/01/16Notificación ao representante da comisión promotoraNotificación ao representante da comisión promotoraRexistro de Saída: 09020249
25/01/16Proposta do defensor da proposiciónProposta do defensor da proposiciónRexistro de Entrada: 09045878
25/01/16Coñecemento pola MesaCoñecemento pola MesaCoñecemento pola MesaMesa do Parlamento
26/01/16Toma en consideraciónToma en consideraciónToma en consideraciónPleno do Parlamento
28/01/16Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09020340
28/01/16Notificación á Dirección XeralNotificación á Dirección XeralRexistro de Saída: 09020340
28/01/16Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 09020340
29/01/16Publicación da toma en consideraciónPublicación da toma en consideraciónBOPG Num. 592
01/02/16SolicitudeSolicitudeRexistro de Entrada: 09046385
02/02/16Asignación á Comisión e apertura do prazo de emendasAsignación á Comisión e apertura do prazo de emendasAsignación á Comisión e apertura do prazo de emendasMesa do Parlamento
03/02/16Oficio de execución dos acordos da MesaOficio de execución dos acordos da MesaRexistro de Saída: 09020509
05/02/16Publicación da designación da Comisión e da apertura prazo de emendasPublicación da designación da Comisión e da apertura prazo de emendasBOPG Num. 596(1)BOPG Num. 596(2)
02/03/16Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 09021054
11/03/16Proposta de informes e opinións de expertos e colectivosProposta de informes e opinións de expertos e colectivosRexistro de Entrada: 09048356
17/03/16Proposta de informes e opinións de expertos e colectivosProposta de informes e opinións de expertos e colectivosRexistro de Entrada: 09048568
23/03/16Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 09021395
23/03/16Notificación á Conselleria da PresidenciaNotificación á Conselleria da PresidenciaRexistro de Saída: 09021394
31/03/16Comunicación do acordoComunicación do acordoRexistro de Entrada: 09049001
26/04/16Proposta de informes e opinións de expertos e colectivosProposta de informes e opinións de expertos e colectivosRexistro de Entrada: 09049917
03/05/16Coñecemento pola MesaCoñecemento pola MesaCoñecemento pola MesaMesa do Parlamento
04/05/16Notificación á Mesa da ComisiónNotificación á Mesa da ComisiónRexistro de Saída: 09021885
27/10/16Admisión a trámite por inicio de lexislaturaAdmisión a trámite por inicio de lexislaturaAdmisión a trámite por inicio de lexislaturaMesa do Parlamento
04/11/16Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 09000235
04/11/16Notificación á Dirección XeralNotificación á Dirección XeralRexistro de Saída: 09000235
04/11/16Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09000235
07/11/16Publicación da admisión a trámite e constitución da Comisión PromotoraPublicación da admisión a trámite e constitución da Comisión PromotoraBOPG Num. 8
15/11/16Admisión a trámite por inicio de lexislaturaAdmisión a trámite por inicio de lexislaturaAdmisión a trámite por inicio de lexislaturaMesa do Parlamento
16/11/16Oficio de execución dos acordos da MesaOficio de execución dos acordos da MesaRexistro de Saída: 09000336
17/11/16Publicación do acordoPublicación do acordoBOPG Num. 16
27/02/17Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 09001696
06/03/17Proposta de informes e opinións de expertos e colectivosProposta de informes e opinións de expertos e colectivosRexistro de Entrada: 09006124
06/03/17Notificación á Mesa da ComisiónNotificación á Mesa da ComisiónRexistro de Saída: 09001797
30/03/17Comunicación do acordoComunicación do acordoRexistro de Entrada: 09007362
30/03/17Notificación á Conselleria da PresidenciaNotificación á Conselleria da PresidenciaRexistro de Saída: 09002130
30/03/17Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 09002131
03/05/17InvitaciónInvitaciónRexistro de Saída: 09002535
03/05/17InvitaciónInvitaciónRexistro de Saída: 09002534
30/05/17Comparecencia en comisiónComparecencia en comisiónComparecencia en comisiónComisión
12/06/17InvitaciónInvitaciónRexistro de Saída: 09002981
12/06/17InvitaciónInvitaciónRexistro de Saída: 09002982
14/06/17Comparecencia en comisiónComparecencia en comisiónComparecencia en comisiónComisión
28/06/17InvitaciónInvitaciónRexistro de Saída: 09003210
29/06/17InvitaciónInvitaciónRexistro de Saída: 09003263
30/06/17Comparecencia en comisiónComparecencia en comisiónComparecencia en comisiónComisión
03/07/17InvitaciónInvitaciónRexistro de Saída: 09003335
03/07/17InvitaciónInvitaciónRexistro de Saída: 09003336
05/07/17Comparecencia en comisiónComparecencia en comisiónComparecencia en comisiónComisión
30/08/17InvitaciónInvitaciónRexistro de Saída: 09004058
30/08/17InvitaciónInvitaciónRexistro de Saída: 09004059
06/09/17Comparecencia en comisiónComparecencia en comisiónComparecencia en comisiónComisión
14/09/17Comunicación do acordoComunicación do acordoRexistro de Entrada: 09016539
19/09/17Apertura do prazo de emendasApertura do prazo de emendasApertura do prazo de emendasMesa do Parlamento
20/09/17Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 09004687
20/09/17Notificación á Dirección XeralNotificación á Dirección XeralRexistro de Saída: 09004687
20/09/17Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09004687
21/09/17Publicación do acordoPublicación do acordoBOPG Num. 179(1)BOPG Num. 179(2)
02/10/17Solicitude de ampliación do prazo de emendasSolicitude de ampliación do prazo de emendasRexistro de Entrada: 09018002
04/10/17DocumentaciónDocumentaciónRexistro de Entrada: 09018226
05/10/17Admisión da prórroga do prazo de emendasAdmisión da prórroga do prazo de emendasAdmisión da prórroga do prazo de emendas
05/10/17Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 09005121
05/10/17Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09005121
11/10/17Solicitude de ampliación do prazo de emendasSolicitude de ampliación do prazo de emendasRexistro de Entrada: 09018642
16/10/17Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articuladoAmpliación da prórroga do prazo de emendas ao articuladoAmpliación da prórroga do prazo de emendas ao articuladoMesa do Parlamento
17/10/17Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 09005355
17/10/17Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09005355
18/10/17Solicitude de ampliación do prazo de emendasSolicitude de ampliación do prazo de emendasRexistro de Entrada: 09018983
18/10/17Publicación da ampliación do prazo de emendasPublicación da ampliación do prazo de emendasBOPG Num. 195(1)BOPG Num. 195(2)
20/10/17Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articuladoAmpliación da prórroga do prazo de emendas ao articuladoAmpliación da prórroga do prazo de emendas ao articuladoMesa do Parlamento
20/10/17Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 09005473
20/10/17Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09005473
23/10/17Publicación da ampliación do prazo de emendasPublicación da ampliación do prazo de emendasBOPG Num. 198
26/10/17Presentación de emendasPresentación de emendasRexistro de Entrada: 09019482
26/10/17Presentación de emendasPresentación de emendasRexistro de Entrada: 09019484
26/10/17Presentación de emendasPresentación de emendasRexistro de Entrada: 09019485
26/10/17Presentación de emendasPresentación de emendasRexistro de Entrada: 09019488
27/10/17Notificación á Mesa da ComisiónNotificación á Mesa da ComisiónRexistro de Saída: 09005585
30/10/17Cualificación de emendasCualificación de emendasCualificación de emendasMesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
30/10/17Comunicación do acordoComunicación do acordoRexistro de Entrada: 09019535
30/10/17Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09005616
31/10/17Designación dos ponentesDesignación dos ponentesRexistro de Entrada: 09019553
31/10/17Coñecemento cualificación emendasCoñecemento cualificación emendasCoñecemento cualificación emendasMesa do Parlamento
31/10/17Designación dos ponentesDesignación dos ponentesRexistro de Entrada: 09019555
31/10/17Publicación de emendas ao articuladoPublicación de emendas ao articuladoBOPG Num. 203(1)BOPG Num. 203(2)
03/11/17Designación da PonenciaDesignación da PonenciaDesignación da PonenciaComisión
03/11/17Designación dos ponentesDesignación dos ponentesRexistro de Entrada: 09019712
03/11/17Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09005662
06/11/17Publicación da designación da PonenciaPublicación da designación da PonenciaBOPG Num. 205
06/11/17Coñecemento da designación de ponentesCoñecemento da designación de ponentesCoñecemento da designación de ponentesMesa do Parlamento
17/11/17Publicación do informe de PonenciaPublicación do informe de PonenciaBOPG Num. 213(1)BOPG Num. 213(2)
17/11/17Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09005891
23/11/17Aprobación do ditame da ComisiónAprobación do ditame da ComisiónAprobación do ditame da ComisiónComisión
24/11/17Mantemento de emendas e dos votos particularesMantemento de emendas e dos votos particularesRexistro de Entrada: 09020671
24/11/17Comunicación do acordoComunicación do acordoRexistro de Entrada: 09020675
24/11/17Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 09005998
24/11/17Mantemento de emendas e dos votos particularesMantemento de emendas e dos votos particularesRexistro de Entrada: 09020680
24/11/17Mantemento de emendas e dos votos particularesMantemento de emendas e dos votos particularesRexistro de Entrada: 09020692
27/11/17Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09006034
27/11/17Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09006036
28/11/17Coñecemento do ditame da ComisiónCoñecemento do ditame da ComisiónCoñecemento do ditame da ComisiónMesa do Parlamento
28/11/17Admisión do mantemento de emendas e dos votos particularesAdmisión do mantemento de emendas e dos votos particularesAdmisión do mantemento de emendas e dos votos particularesMesa do Parlamento
28/11/17Publicación do ditame da ComisiónPublicación do ditame da ComisiónBOPG Num. 218(1)BOPG Num. 218(2)BOPG Num. 218(3)
28/11/17Publicación de emendas e de votos particularesPublicación de emendas e de votos particularesBOPG Num. 218(1)BOPG Num. 218(2)BOPG Num. 218(3)
04/12/17Debate do ditame en PlenoDebate do ditame en PlenoDebate do ditame en PlenoPleno do Parlamento
05/12/17Publicación da leiPublicación da leiBOPG Num. 223
07/12/17Notificación á Dirección XeralNotificación á Dirección XeralRexistro de Saída: 09006194
07/12/17Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 09006195
07/12/17Notificación á Presidencia da XuntaNotificación á Presidencia da XuntaRexistro de Saída: 09006199
07/12/17CertificaciónCertificaciónRexistro de Saída: 09006200

Arquivo Audiovisual do Expediente

Arquivo Audiovisual Relacionado


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408