Silvestre José Balseiros Guinarte
Cerdedo  1961

Funcionario. Diplomado en Lingua Administrativa e Xurídica Galega. Formou parte das listas do PP ás eleccións municipais en Cerdedo en 2003, e exerceu como tenente de alcalde entre 2003 e 2005. En 2005 accedeu á alcaldía, en substitución de José Luis Jorge Caramés. Nas eleccións locais de 2007 encabeza a lista do PP e é elixido alcalde con maioría absoluta, resultado que revalida nas locais de 2011 e de 2015. En novembro de 2016 accede ao Parlamento de Galicia en substitución de José Manuel Cores Tourís, nomeado delegado da Xunta en Pontevedra


Contacto:
Partido Popular
Foto de Silvestre JoséBalseiros Guinarte
Circunscrición de Pontevedra

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

  • Asistencia na reunión do venres, 03 de febreiro de 2017, ás 10:30

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do luns, 06 de febreiro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do martes, 21 de febreiro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 22 de febreiro de 2017, ás 10:00

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

  • Asistencia na reunión do mércores, 01 de febreiro de 2017, ás 16:00

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

  • Vogal na reunión do xoves, 02 de febreiro de 2017, ás 10:35
  • Vogal na reunión do xoves, 16 de febreiro de 2017, ás 16:00

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

  • Vogal na reunión do martes, 31 de xaneiro de 2017, ás 16:00

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408