Xosé Luis Rivas Cruz
Pacios-Begonte(Lugo)  1951

Mestre de secundaria. Compoñente do grupo musical A Quenlla. Músico e recolledor do folclore tradicional galego. Membro da Executiva Nacional do BNG.


Contacto:
Bloque Nacionalista Galego
Foto de Xosé LuisRivas Cruz
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do martes, 06 de xuño de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 07 de xuño de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do martes, 20 de xuño de 2017, ás 10:00

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

  • Asistencia na reunión do xoves, 08 de xuño de 2017, ás 16:00

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

  • Vogal na reunión do venres, 02 de xuño de 2017, ás 10:35
  • Vogal na reunión do xoves, 22 de xuño de 2017, ás 10:35

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408