Xosé Luis Rivas Cruz
Pacios-Begonte(Lugo)  1951

Mestre de secundaria. Compoñente do grupo musical A Quenlla. Músico e recolledor do folclore tradicional galego. Membro da Executiva Nacional do BNG.


Contacto:
Bloque Nacionalista Galego
Foto de Xosé LuisRivas Cruz
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do mércores, 26 de abril de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do martes, 09 de maio de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 10 de maio de 2017, ás 10:00

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

  • Asistencia na reunión do xoves, 04 de maio de 2017, ás 10:35

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

  • Vogal na reunión do xoves, 27 de abril de 2017, ás 10:33
  • Vogal na reunión do venres, 12 de maio de 2017, ás 10:35

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408