Lexisla con Nós

Proposición de lei de modificación da Lei 09/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia

05/10/2017 13:10
Proposición de lei de modificación da Lei 09/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (10/PPL-000007)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.