Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 29 de abril de 2015

 
4.3 34774 (09/PNP-002553)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fariñas Sobrino, Hipólito, e 7 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para posibilitar, desde o respecto á autonomía dos centros educativos, a progresiva implantación do xadrez con carácter transversal e específico nos currículos de educación primaria e ESO
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 432, do 18.03.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que adopte as medidas necesarias a prol de afondar na presenza do xadrez nas escolas mediante o fomento de proxectos de innovación educativa, o impulso da formación do profesorado e o desenvolvemento de recursos e metodoloxías que  permitan, desde o respecto á autonomía dos centros educativos, a progresiva implantación desta disciplina con carácter transversal ou específico nos currículos de primaria e educación secundaria obrigatoria en atención aos proxectos educativos dos centros, e que este proxecto sexa levado a cabo en colaboración coas federacións de xadrez e outras asociacións representativas.»
 
4.6 35864 (09/PNP-002620)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co contido da Resolución do Parlamento Europeo, do 12 de marzo de 2015, referida á situación de Venezuela e o respecto dos dereitos humanos nese país
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 444, do 08.04.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia acorda asumir como propio o contido da Resolución do Parlamento Europeo, do 12 de marzo de 2015, sobre a situación en Venezuela (2015/2582 (RSP)), amosar a súa solidariedade co pobo venezolano neste difícil período e en particular coa comunidade galega alí residente, e solicitar do Goberno de Venezuela que cumpra o disposto na súa Constitución e coas súas obrigas internacionais no atinxente ao respecto aos dereitos de liberdade de expresión, asociación, reunión pacífica e pluralismo político como principios fundamentais dun sistema democrático.»
 
4.8 36023 (09/PNP-002634)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
 Sobre a declaración pola Xunta de Galicia do ano 2016 como Ano das Irmandades da Fala e o establecemento dun programa de actividades para divulgar o seu labor
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 448, do 15.04.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que o vindeiro 2016 sexa declarado oficialmente Ano das Irmandades da Fala, estabeleza un programa de actividades conducentes a divulgar en toda a sociedade galega o coñecemento do encomiable labor desta organización, animada polo propósito de traballar pola consecución dunha Galicia máis culta, libre, xusta e comprometida consigo mesma, e dote dos fondos necesarios os organismos encargados de levar a cabo ese programa.»

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.

Axenda

Na axenda atopará as ordes do día e a documentación das sesións desta Cámara, tamén poderá consultar o arquivo multimedia das sesións xa celebradas.

Calendario

MARTES 21
novembro de 2017
lunsmarmérxovvensábdom
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
<< outubro| decembro >>

Información das Sesións

Lista de sesións do día 21/11/2017


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408