saltar ao contido

O conselleiro maior do Consello de Contas entrega ao presidente do Parlamento de Galicia a memoria anual do ano 2018, os informes de fiscalización xerais referidos a 2017 e os informes específicos

Entrega 26/07/2019

  • O Consello de Contas de Galicia presentou a súa Memoria correspondente ao ano 2018 e 18 informes de fiscalización
  • Estes informes engádense aos 3 presentados en novembro do ano pasado, de forma que ata a data téñense presentado un total de 21
  • A Conta Xeral da Comunidade Autónoma reflicte razoablemente a actividade económico-financeira desenvolvida no exercicio 2017
Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2019.- O conselleiro maior do Consello de Contas, José Antonio Redondo, entregou hoxe ao presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, a memoria e as contas correspondentes ao ano 2018, así como diferentes informes de fiscalización, que se atopan na páxina web do Consello de Contas.
 
Informes xerais:

- Informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, exercicio 2017, que inclúe a Declaración definitiva sobre o seu exame e comprobación
- Informe económico – financeiro das entidades instrumentais autonómicas, exercicio 2017
- Informe de fiscalización da Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde, exercicio 2017
- Informe de fiscalización da Conta Xeral das Entidades Locais de Galicia, exercicio 2017
- Informe de fiscalización de Fondos europeos, exercicio 2017
- Informe de fiscalización do FCI, exercicio 2017
 
Informes específicos:
 
- Informe de fiscalización do concerto co Hospital Povisa
- Informe sobre os procesos de extinción de entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Exercicios 2010-2016
- Informe de fiscalización sobre o endebedamento das Entidades Locais de Galicia. Exercicio 2016
- Informe de fiscalización da Responsabilidade Patrimonial do Sergas
- Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia da Coruña. Exercicio 2016
- Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Lugo. Exercicio 2016
- Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Ourense. Exercicio 2016
- Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Pontevedra. Exercicio 2016
- Informe de fiscalización da rendición da Conta Xeral Entidades Locais de Galicia. Exercicio 2017
- Informe de fiscalización selectiva do Concello de Boiro. Exercicios 2015-2016
- Informe de fiscalización de seguimento das recomendacións da contratación administrativa dos exercicios 2010-2011. Exercicio 2016
Esta remisión engádese á realizada o 27 de novembro do ano pasado, na que se presentaran os seguintes informes específicos:
- Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2016
- Informes de fiscalización dos Concello de Ourense. Exercicio 2016
- Informes de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 50.000 a 75.000 habitantes e Concello de Ferrol. Exercicio 2016.

Memoria de actividades 2018
 
A memoria de actividades segue a incluír, por segundo ano consecutivo, a información estatística sobre o seguimento das recomendacións efectuadas ao Sector público autonómico e local.
 
Así mesmo, recolle por primeira vez as actuacións levadas a cabo pola Sección de Prevención da Corrupción e do Comité de Ética, e a actividade consultiva realizada polo Consello de Contas de Galicia.

Declaración definitiva da Conta Xeral da Comunidade Autónoma 2017
 
O informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma contén a opinión sobre a representatividade xeral dos estados contables da Administración xeral, o Sergas e as demais entidades instrumentais autonómicas, declarando que dita conta reflicte razoablemente a actividade económico-financeira desenvolvida no exercicio 2017, presentando determinadas deficiencias e limitacións que se sinalan nos respectivos informes de fiscalización.
 
Rendición das entidades locais
 
A data de peche do informe (abril de 2019), do total de entidades locais de Galicia, o 94,46% remitiron as súas contas referidas a 2017 ao Consello de Contas, considerándose rendidas sen defectos o 92%. Das contas rendidas, as correspondentes a 90 entidades foron remitidas fóra de prazo.
 
Informes específicos
 
Destacan, entre outros, o informe de responsabilidade patrimonial do Sergas, o informe sobre o endebedamento das entidades locais de Galicia, o informe relativo aos procesos de extinción de determinadas entidades instrumentais autonómicas, e o informe do concerto co Hospital Povisa, no que se analiza a modificación que entrou en vigor en 2019.
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina