Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

Expediente: 10/PPLI-000001

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular: lei de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia

Número de rexistro de entrada: 10000339

Data de creación: 20/10/2016

Órgano ditaminante: Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización:

Expedientes relacionados:

Propoñentes:

Trámites do expediente
Data Trámite Publicación
20/10/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10000339
27/10/2016 Pendente de cualificación Mesa do Parlamento
27/10/2016 Notificación aos Servizos Xurídicos Rexistro de saída: 10000102
28/10/2016 Notificación á Xunta Electoral Rexistro de saída: 10000140
28/10/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10000141
28/10/2016 Admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora Mesa do Parlamento
31/10/2016 Publicación da admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora BOPG Número: 4
08/03/2017 Petición da ampliación do prazo de recollida de sinaturas Rexistro de entrada: 10006340
14/03/2017 Admisión da prórroga da recollida de sinaturas Mesa do Parlamento
14/03/2017 Notificación á Xunta Electoral Rexistro de saída: 10001903
14/03/2017 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 10001907
29/06/2017 Notificación da Xunta Electoral Rexistro de entrada: 10011217
04/07/2017 Coñecemento das sinaturas e admisión a trámite Mesa do Parlamento
04/07/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10003369
04/07/2017 Notificación á Conselleria da Presidencia Rexistro de saída: 10003370
04/07/2017 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 10003372
04/07/2017 Notificación á Xunta Electoral Rexistro de saída: 10003371
05/07/2017 Publicación da Proposición de lei BOPG Número: 140
18/09/2017 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10016715
19/09/2017 Coñecemento do informe de impacto de xénero e traslado á XP Mesa do Parlamento
20/09/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10004685
10/10/2017 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 10005262
13/10/2017 Proposta do defensor da proposición Rexistro de entrada: 10018708
17/10/2017 Toma en consideración Pleno do Parlamento
19/10/2017 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10005447
23/10/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10005519
23/10/2017 Apertura do prazo de emendas Mesa do Parlamento
24/10/2017 Publicación da designación da Comisión e da apertura prazo de emendas BOPG Número: 199
31/10/2017 Asignación a Comisión Mesa do Parlamento
07/11/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10019827
07/11/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005739
07/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005739
07/11/2017 Publicación da ampliación do prazo de emendas BOPG Número: 206
08/11/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10019891
14/11/2017 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
14/11/2017 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
15/11/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005846
15/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005846
16/11/2017 Publicación da ampliación do prazo de emendas BOPG Número: 212
26/12/2017 Solicitude Rexistro de entrada: 10021796
08/01/2018 Solicitude de reconsideración sobre emendas Rexistro de entrada: 10022390
09/01/2018 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
09/01/2018 Coñecemento pola Mesa e traslado á Xunta de Portavoces
10/01/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10006637
18/01/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10006879
18/01/2018 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 10006882
29/01/2018 Documentación Rexistro de entrada: 10024286
30/01/2018 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10024381
30/01/2018 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
31/01/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10007194
31/01/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10007194
31/01/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10007198
31/01/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10007198
07/02/2018 Remisión de emendas Rexistro de entrada: 10025456
15/02/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10007603