Expediente: 10/IN4-000002

Detalle do expediente

Extracto: Solicitude de petición de información por parte da Comisión 1.ª á Comisión Superior para o estudo do desenvolvemento do Dereito Civil galego dependente do Goberno galego en relación co posible encaixe, dentro das competencias autonómicas en materia de dereito civil especial, da PPLI sobre corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia

Número de rexistro de entrada: 10021796

Data de creación: 26/12/2017

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia
  • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización:

Expedientes relacionados:

Propoñentes:

Trámites do expediente
Data Trámite Publicación
26/12/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10021796
18/01/2018 Notificación á Dirección Xeral
18/01/2018 Notificación á Consellería da Presidencia Rexistro de saída: 10006882
29/01/2018 Información presentada pola Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 10024286
30/01/2018 Toma de coñecemento pola Mesa do Parlamento Mesa do Parlamento