Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. Composición actual