saltar ao contido

Asistencias de Noa Presas Bergantiños

Asistencias da actual lexislatura

Pleno do Parlamento

Agosto de 2020
Venres
07
11:00
Setembro de 2020
Martes
01
09:30
Xoves
03
11:30
Martes
08
12:00

Deputación Permanente

Agosto de 2020
Xoves
20
10:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Agosto de 2020
Xoves
20
12:40

Mesa da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Setembro de 2020
Xoves
10
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Agosto de 2020
Xoves
20
11:40

Presidentes de Comisións

Setembro de 2020
Mércores
09
11:00
saltar ao pe de páxina