saltar ao contido

Asistencias de Olalla Rodil Fernández

Asistencias da actual lexislatura

Xunta de Portavoces

Outubro de 2016
Venres
28
13:30
Novembro de 2016
Venres
04
11:00
Martes
15
11:30
Decembro de 2016
Martes
20
11:30
Xaneiro de 2017
Martes
10
11:30
Martes
31
11:30
Febreiro de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Marzo de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Abril de 2017
Martes
18
11:30
Maio de 2017
Martes
02
11:30
Martes
16
11:30
Martes
30
11:30
Xuño de 2017
Martes
13
11:30
Xullo de 2017
Martes
04
11:30
Luns
10
18:00
Venres
28
14:00
Setembro de 2017
Martes
19
11:30
Mércores
27
18:30
Outubro de 2017
Martes
10
11:30
Venres
20
11:30
Martes
31
11:30
Novembro de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Decembro de 2017
Mércores
13
11:30
Xaneiro de 2018
Martes
16
11:30
Febreiro de 2018
Martes
27
11:30
Abril de 2018
Martes
03
11:30
Mércores
11
14:00
Venres
13
13:00
Martes
17
11:30
Maio de 2018
Mércores
02
11:30
Martes
15
11:30
Martes
29
11:30
Xuño de 2018
Mércores
06
15:55
Martes
12
11:30
Setembro de 2018
Martes
04
11:30
Martes
18
11:30
Outubro de 2018
Xoves
11
10:45
Luns
15
10:00
Martes
16
10:00
Martes
30
11:00
Novembro de 2018
Martes
13
11:30
Decembro de 2018
Mércores
12
11:30
Xaneiro de 2019
Martes
22
11:30
Febreiro de 2019
Martes
05
11:30
Marzo de 2019
Martes
05
11:30
Mércores
20
10:00
Abril de 2019
Martes
02
11:30
Martes
09
09:30
Martes
23
11:30
Martes
30
09:15
Maio de 2019
Luns
06
18:45
Martes
21
11:30
Xuño de 2019
Martes
04
11:30
Martes
18
11:30
Xullo de 2019
Venres
26
11:30
Mércores
31
13:45
Setembro de 2019
Martes
03
11:30
Martes
17
11:30
Outubro de 2019
Martes
01
11:30
Martes
15
11:30
Novembro de 2019
Martes
12
09:15
Martes
26
11:30
Decembro de 2019
Luns
02
10:00
Xoves
12
11:30
Xaneiro de 2020
Martes
28
09:15
Febreiro de 2020
Martes
11
11:30

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Luns
19
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Decembro de 2018
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Xaneiro de 2019
Martes
29
10:00
Mércores
30
10:00
Febreiro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Marzo de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Abril de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
29
16:00
Luns
29
16:40
Martes
30
10:00
Maio de 2019
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2019
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Martes
25
10:10
Mércores
26
10:00
Xullo de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Mércores
31
11:00
Setembro de 2019
Martes
10
10:00
Mércores
11
09:20
Mércores
25
10:00
Venres
27
11:00
Outubro de 2019
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Novembro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Luns
18
10:00
Martes
19
00:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Decembro de 2019
Martes
03
10:00
Mércores
04
10:00
Martes
17
00:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Xaneiro de 2020
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Febreiro de 2020
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00

Deputación Permanente

Xullo de 2017
Venres
28
12:00
Xullo de 2019
Luns
29
13:00
Marzo de 2020
Venres
06
12:00
Maio de 2020
Xoves
07
11:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Decembro de 2016
Xoves
15
16:05
Xaneiro de 2017
Mércores
18
10:35
Febreiro de 2017
Venres
03
10:30
Xuño de 2017
Venres
02
10:30
Venres
16
10:35
Xullo de 2017
Venres
07
10:30
Setembro de 2017
Venres
08
10:35
Venres
22
10:35
Novembro de 2017
Venres
10
10:35
Maio de 2018
Venres
04
10:35
Xullo de 2018
Xoves
12
10:30

Ponencia PPLI corresponsabilidade parental

Xullo de 2018
Luns
02
10:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Febreiro de 2017
Mércores
15
10:30
Marzo de 2018
Xoves
22
10:35

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Luns
12
10:00
Luns
19
10:00
Luns
19
11:35
Luns
19
16:30
Martes
20
12:05
Xaneiro de 2017
Venres
27
12:45
Luns
30
11:30
Luns
30
16:05
Outubro de 2017
Venres
27
12:35
Martes
31
16:30
Novembro de 2017
Xoves
02
16:30
Decembro de 2017
Luns
11
13:00
Martes
12
12:40
Martes
12
13:00
Martes
12
16:00
Outubro de 2018
Luns
29
10:00
Luns
29
12:30
Luns
29
18:30
Mércores
31
16:00
Novembro de 2018
Luns
05
10:00
Decembro de 2018
Luns
10
13:00
Luns
10
16:05
Martes
11
16:13
Martes
11
16:55
Outubro de 2019
Venres
11
10:30
Luns
28
10:00
Luns
28
12:30
Decembro de 2019
Xoves
05
10:05
Luns
09
13:00
Luns
09
16:00

Ponencia P.L. medidas fiscais e administrativas

Novembro de 2019
Xoves
28
10:00
Venres
29
10:30

Ponencia PL orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2019

Novembro de 2018
Martes
27
10:00

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Novembro de 2016
Mércores
02
12:27
Decembro de 2016
Xoves
01
16:00
Xaneiro de 2017
Xoves
19
10:35
Febreiro de 2017
Xoves
09
16:00
Venres
24
10:35
Marzo de 2017
Xoves
02
10:30
Venres
24
10:35
Abril de 2017
Martes
11
10:30
Maio de 2017
Xoves
04
10:35
Xoves
18
10:30
Xuño de 2017
Xoves
01
16:00
Xoves
15
10:30
Xullo de 2017
Xoves
06
10:35
Setembro de 2017
Xoves
14
10:35
Venres
29
10:30
Outubro de 2017
Mércores
11
16:00
Martes
24
10:32
Novembro de 2017
Xoves
16
10:30
Martes
28
10:30
Decembro de 2017
Xoves
14
10:35
Xaneiro de 2018
Xoves
18
10:35
Febreiro de 2018
Xoves
08
10:34
Xoves
22
10:35
Marzo de 2018
Xoves
01
10:35
Martes
13
10:35
Abril de 2018
Xoves
05
10:35
Xoves
19
10:30
Maio de 2018
Xoves
03
10:30
Xoves
24
10:30
Xuño de 2018
Xoves
07
10:30
Mércores
13
10:30
Martes
26
10:30
Xullo de 2018
Martes
03
10:30
Setembro de 2018
Xoves
13
10:30
Xoves
27
10:30
Outubro de 2018
Venres
05
10:30
Venres
26
10:30
Novembro de 2018
Xoves
15
10:30
Martes
27
10:30
Decembro de 2018
Venres
14
10:30
Xaneiro de 2019
Xoves
17
10:35
Febreiro de 2019
Venres
15
10:30
Xoves
21
16:00
Marzo de 2019
Mércores
06
10:30
Xoves
21
10:30
Abril de 2019
Xoves
25
10:30
Maio de 2019
Venres
10
10:30
Xuño de 2019
Venres
07
10:30
Xoves
20
10:30
Xullo de 2019
Mércores
03
10:30
Setembro de 2019
Venres
06
10:30
Venres
20
10:30
Outubro de 2019
Venres
04
10:30
Novembro de 2019
Martes
26
10:30
Decembro de 2019
Venres
13
10:35
Xaneiro de 2020
Martes
21
10:35

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Marzo de 2017
Mércores
29
10:35
Novembro de 2017
Mércores
29
10:30
Febreiro de 2018
Mércores
14
10:34
Xaneiro de 2019
Mércores
23
10:30
Xullo de 2019
Martes
02
10:30
Outubro de 2019
Xoves
24
10:30

Ponencia PL modificación lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Febreiro de 2018
Martes
27
13:30
Mércores
28
13:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Marzo de 2018
Xoves
15
10:35
Maio de 2018
Martes
29
10:30
Xuño de 2018
Venres
15
10:30

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Decembro de 2016
Xoves
29
10:35
Marzo de 2017
Xoves
23
10:35
Decembro de 2018
Venres
21
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Setembro de 2017
Xoves
21
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Novembro de 2016
Mércores
02
11:00
Decembro de 2016
Xoves
29
16:00
Xaneiro de 2017
Martes
31
16:00
Febreiro de 2017
Martes
28
10:30
Marzo de 2017
Xoves
30
10:35
Abril de 2017
Venres
28
10:35
Maio de 2017
Mércores
31
10:30
Xuño de 2017
Venres
30
10:30
Xullo de 2017
Venres
14
10:35
Setembro de 2017
Xoves
28
10:35
Outubro de 2017
Mércores
25
10:30
Novembro de 2017
Xoves
30
10:30
Decembro de 2017
Xoves
28
10:30
Xaneiro de 2018
Martes
30
10:30
Febreiro de 2018
Mércores
28
16:05
Marzo de 2018
Venres
23
10:35
Abril de 2018
Venres
27
10:30
Maio de 2018
Xoves
31
16:00
Xuño de 2018
Venres
22
10:35
Setembro de 2018
Venres
28
10:35
Outubro de 2018
Mércores
31
10:30
Novembro de 2018
Venres
30
10:30
Decembro de 2018
Xoves
27
10:35
Marzo de 2019
Venres
29
10:35
Abril de 2019
Venres
26
10:30
Maio de 2019
Mércores
22
10:30
Xuño de 2019
Venres
21
10:30
Novembro de 2019
Venres
29
10:30
Decembro de 2019
Venres
27
10:30

Comisión N.P. de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres

Novembro de 2016
Martes
29
11:25
Martes
29
11:25
Febreiro de 2017
Xoves
02
10:35
Marzo de 2017
Mércores
01
16:00
Abril de 2017
Mércores
19
10:30
Maio de 2017
Venres
26
10:35
Xuño de 2017
Xoves
22
10:00
Martes
27
16:05
Xullo de 2017
Xoves
13
10:00
Novembro de 2017
Martes
28
17:30
Decembro de 2017
Venres
01
12:06
Xoves
21
10:35
Xaneiro de 2018
Mércores
31
16:05
Febreiro de 2018
Venres
09
10:35
Mércores
14
16:00
Mércores
28
16:04
Abril de 2018
Martes
03
10:30
Decembro de 2019
Venres
20
10:00

Mesa da CNP para a igualdade e para os dereitos das mulleres

Xaneiro de 2017
Venres
27
11:20
Febreiro de 2017
Luns
27
12:00
Abril de 2017
Martes
04
11:30
Maio de 2017
Mércores
10
13:00
Mércores
24
13:00
Xuño de 2017
Martes
06
13:00
Xoves
22
13:30
Martes
27
12:00
Novembro de 2017
Mércores
08
13:30
Xaneiro de 2018
Venres
26
10:00
Marzo de 2018
Mércores
21
14:00

Ponencia prevista na moción transaccionada núm 2756 do BNG

Febreiro de 2017
Xoves
16
10:00
Xoves
23
10:00
Luns
27
13:00

Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

Maio de 2018
Venres
18
10:35

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Novembro de 2017
Martes
28
16:35
Marzo de 2018
Luns
19
10:30
saltar ao pe de páxina