saltar ao contido

Asistencias de María Montserrat Prado Cores

Asistencias da actual lexislatura

Mesa do Parlamento

Agosto de 2020
Luns
17
10:30
Xoves
27
10:30
Setembro de 2020
Xoves
03
11:00
Martes
08
11:30
Martes
15
10:30
Luns
21
18:30
Martes
29
10:30
Outubro de 2020
Luns
05
18:30
Martes
13
10:30
Luns
19
18:30
Luns
26
11:30
Novembro de 2020
Martes
03
10:30
Martes
17
10:30
Luns
23
11:00
Martes
24
09:55
Decembro de 2020
Martes
01
10:30
Mércores
09
09:30
Martes
15
10:30
Luns
21
18:30
Xaneiro de 2021
Martes
12
11:30
Marzo de 2021
Martes
02
10:30
Martes
09
09:45
Luns
22
18:30
Martes
30
11:00
Abril de 2021
Martes
06
14:00
Luns
12
18:30
Martes
20
10:30
Luns
26
18:30
Maio de 2021
Martes
04
10:30
Luns
10
18:30
Martes
18
10:30
Luns
24
18:30
Xuño de 2021
Martes
01
10:30
Luns
07
18:30
Martes
15
10:30
Luns
21
18:30
Luns
28
09:45
Xullo de 2021
Martes
06
10:30
Luns
12
18:30
Martes
20
10:30
Martes
27
10:30
Venres
30
12:45
Agosto de 2021
Martes
03
10:00
Setembro de 2021
Martes
07
10:30
Luns
13
18:30
Mércores
15
14:10
Martes
21
10:30
Luns
27
18:30
Outubro de 2021
Martes
05
10:30
Xoves
14
12:00
Venres
15
10:30
Mércores
20
11:30
Luns
25
18:30
Novembro de 2021
Martes
02
10:30
Luns
08
18:30
Martes
16
10:30
Luns
22
00:00
Martes
30
10:30
Decembro de 2021
Xoves
09
09:30
Xoves
16
10:30
Luns
20
18:30
Xoves
30
09:30
Xaneiro de 2022
Martes
18
10:30
Luns
24
18:30
Febreiro de 2022
Martes
01
10:30
Luns
07
18:30
Luns
21
18:30
Marzo de 2022
Martes
01
09:30
Luns
07
18:30
Martes
15
10:30
Martes
22
09:30
Martes
29
10:30
Abril de 2022
Luns
04
09:30
Mércores
06
10:30
Luns
25
18:30
Maio de 2022
Martes
03
10:30
Xoves
05
10:00
Luns
23
18:30
Martes
24
16:20
Luns
30
12:30
Xuño de 2022
Martes
07
10:30
Luns
13
18:30
Martes
21
10:30
Luns
27
18:30
Xullo de 2022
Martes
05
10:30
Luns
11
18:30
Mércores
20
10:00
Mércores
27
10:30
Venres
29
10:30
Agosto de 2022
Mércores
03
10:00
Luns
29
10:00
Setembro de 2022
Martes
06
10:30
Luns
12
18:30
Martes
20
10:30
Luns
26
18:30
Martes
27
14:15
Mércores
28
09:00
Outubro de 2022
Luns
03
18:30
Martes
11
10:30
Xoves
20
11:30
Martes
25
12:30
Novembro de 2022
Mércores
02
10:30
Luns
07
18:30
Martes
15
10:30
Luns
21
19:00
Mércores
23
09:00
Decembro de 2022
Xoves
01
09:15
Martes
13
10:30
Luns
19
18:30
Xaneiro de 2023
Martes
10
10:30
Martes
24
09:30
Martes
31
10:30
Febreiro de 2023
Luns
06
18:30
Martes
07
00:00
Martes
07
09:30
Martes
14
10:30
Martes
21
09:30
Martes
28
10:30
Marzo de 2023
Luns
06
18:30
Martes
07
18:30
Martes
14
10:30
Luns
20
18:30
Mércores
29
10:30
Abril de 2023
Martes
04
09:00
Luns
10
18:30
Martes
18
10:30
Luns
24
18:30
Maio de 2023
Martes
02
10:30
Martes
16
10:30
Martes
23
10:30
Luns
29
18:30
Xuño de 2023
Martes
06
10:30
Luns
12
18:30
Martes
20
10:30
Martes
27
09:00
Xullo de 2023
Luns
03
18:30
Martes
11
10:30
Martes
18
10:30
Mércores
26
10:30
Agosto de 2023
Mércores
02
10:00
Setembro de 2023
Martes
05
10:30
Luns
11
18:30
Martes
19
10:30
Luns
25
18:30
Outubro de 2023
Martes
03
10:30
Martes
10
12:00
Mércores
11
09:30
Martes
17
10:30
Venres
20
11:30
Luns
23
18:30
Novembro de 2023
Luns
06
18:30
Martes
14
10:30
Luns
20
00:00
Martes
28
10:30

Xunta de Portavoces

Agosto de 2020
Xoves
27
11:30
Setembro de 2020
Martes
15
11:30
Martes
29
11:30
Outubro de 2020
Martes
13
11:30
Novembro de 2020
Martes
03
11:30
Martes
17
11:30
Luns
23
11:30
Decembro de 2020
Martes
01
11:30
Martes
15
12:00
Marzo de 2021
Martes
02
11:30
Martes
16
11:30
Abril de 2021
Martes
06
14:15
Martes
20
11:30
Maio de 2021
Martes
04
11:30
Martes
18
11:30
Xuño de 2021
Martes
01
11:30
Martes
15
11:30
Xullo de 2021
Martes
06
11:30
Venres
30
13:00
Setembro de 2021
Martes
07
11:30
Martes
21
11:30
Outubro de 2021
Martes
05
11:30
Mércores
20
12:00
Novembro de 2021
Martes
02
11:30
Martes
16
11:30
Martes
30
11:30
Decembro de 2021
Xoves
16
11:30
Xoves
30
10:00
Xaneiro de 2022
Martes
18
11:30
Febreiro de 2022
Martes
01
11:30
Marzo de 2022
Martes
01
10:00
Martes
15
11:30
Martes
29
11:30
Maio de 2022
Xoves
05
11:00
Xuño de 2022
Martes
07
11:30
Martes
21
11:30
Xullo de 2022
Martes
05
11:30
Venres
29
11:00
Setembro de 2022
Martes
06
11:30
Mércores
28
09:15
Outubro de 2022
Martes
11
11:30
Xoves
20
12:00
Novembro de 2022
Mércores
02
11:30
Martes
15
11:30
Mércores
23
09:15
Decembro de 2022
Martes
13
11:30
Xaneiro de 2023
Martes
31
11:30
Febreiro de 2023
Martes
07
09:30
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Marzo de 2023
Martes
14
11:30
Abril de 2023
Martes
04
09:30
Martes
18
11:30
Maio de 2023
Martes
02
11:30
Xuño de 2023
Martes
06
11:30
Martes
20
11:30
Martes
27
09:15
Xullo de 2023
Martes
18
11:30
Setembro de 2023
Martes
05
11:30
Martes
19
11:35
Outubro de 2023
Martes
03
11:30
Mércores
11
13:35
Martes
17
11:30
Venres
20
12:00
Novembro de 2023
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30

Pleno do Parlamento

Agosto de 2020
Venres
07
11:00
Setembro de 2020
Martes
01
09:30
Xoves
03
11:30
Martes
08
12:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Outubro de 2020
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Novembro de 2020
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Decembro de 2020
Mércores
09
10:00
Xoves
10
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Marzo de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Abril de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Maio de 2021
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xuño de 2021
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xullo de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Agosto de 2021
Martes
03
10:30
Setembro de 2021
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Outubro de 2021
Mércores
13
10:00
Venres
15
11:00
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Novembro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
22
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Decembro de 2021
Xoves
09
10:00
Venres
10
10:00
Domingo
19
12:30
Martes
21
00:00
Mércores
22
10:00
Xaneiro de 2022
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Febreiro de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Marzo de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Abril de 2022
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Maio de 2022
Martes
24
00:00
Martes
24
16:00
Mércores
25
10:00
Xuño de 2022
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xullo de 2022
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Agosto de 2022
Mércores
03
11:00
Setembro de 2022
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Outubro de 2022
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Novembro de 2022
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2022
Xoves
01
10:00
Venres
02
10:00
Martes
20
10:00
Martes
20
14:50
Mércores
21
10:00
Xaneiro de 2023
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2023
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2023
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2023
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2023
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
30
10:00
Mércores
31
10:00
Xuño de 2023
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xullo de 2023
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Venres
28
10:30
Setembro de 2023
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2023
Luns
09
10:00
Mércores
11
11:00
Mércores
18
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Novembro de 2023
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00

Deputación Permanente

Xullo de 2020
Venres
31
12:30
Agosto de 2020
Xoves
20
10:00
Xaneiro de 2021
Xoves
14
13:00
Xullo de 2021
Venres
30
12:00
Agosto de 2021
Mércores
25
12:00
Xaneiro de 2022
Xoves
13
13:35
Xullo de 2022
Xoves
28
12:00
Agosto de 2022
Venres
26
11:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Agosto de 2020
Xoves
20
12:00
Xuño de 2021
Mércores
16
10:35
Decembro de 2022
Venres
09
10:30
Outubro de 2023
Xoves
05
16:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Setembro de 2021
Xoves
09
10:30
Novembro de 2021
Xoves
25
16:00
Setembro de 2022
Venres
30
10:30
Xullo de 2023
Xoves
13
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Novembro de 2020
Luns
30
16:35
Setembro de 2021
Venres
10
10:30
Outubro de 2021
Venres
29
16:35
Decembro de 2021
Luns
13
13:00
Outubro de 2022
Venres
28
16:30
Decembro de 2022
Venres
09
14:00
Outubro de 2023
Martes
31
10:00

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Agosto de 2020
Xoves
20
13:05
Decembro de 2020
Venres
18
10:35
Outubro de 2021
Venres
22
10:30
Abril de 2022
Venres
22
10:30
Abril de 2023
Xoves
27
10:30
Outubro de 2023
Mércores
18
11:15

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Agosto de 2020
Xoves
20
13:20
Setembro de 2020
Xoves
24
10:30
Mércores
30
10:35
Outubro de 2020
Xoves
08
10:30
Xoves
15
10:30
Xoves
22
10:30
Novembro de 2020
Xoves
12
10:30
Xoves
19
10:35
Decembro de 2020
Xoves
03
10:35
Xoves
17
10:35
Xaneiro de 2021
Venres
15
10:35
Marzo de 2021
Xoves
18
10:30
Xoves
25
10:35
Abril de 2021
Xoves
08
10:30
Xoves
29
10:35
Maio de 2021
Xoves
06
10:30
Xoves
20
10:30
Xuño de 2021
Xoves
03
10:30
Xoves
10
10:35
Xoves
24
10:35
Xullo de 2021
Xoves
01
10:30
Xoves
15
10:30
Setembro de 2021
Xoves
09
10:30
Xoves
16
10:35
Xoves
23
10:30
Outubro de 2021
Xoves
21
10:30
Xoves
28
10:00
Novembro de 2021
Xoves
11
10:05
Xoves
18
10:35
Decembro de 2021
Xoves
02
10:30
Xoves
16
10:30
Xoves
23
10:30
Xaneiro de 2022
Xoves
20
10:35
Xoves
27
10:30
Febreiro de 2022
Xoves
03
10:30
Xoves
24
16:00
Marzo de 2022
Xoves
03
10:30
Xoves
17
10:30
Xoves
31
10:30
Abril de 2022
Xoves
07
10:30
Xoves
21
10:30
Xoves
28
10:30
Maio de 2022
Xoves
05
10:30
Xuño de 2022
Xoves
02
10:30
Xoves
16
10:30
Xoves
30
10:30
Xullo de 2022
Xoves
07
10:30
Setembro de 2022
Xoves
08
10:30
Xoves
22
10:35
Outubro de 2022
Xoves
13
10:35
Martes
25
10:30
Novembro de 2022
Xoves
10
16:00
Xoves
17
10:30
Mércores
30
10:30
Decembro de 2022
Xoves
22
10:30
Xaneiro de 2023
Mércores
18
10:30
Xoves
26
10:35
Febreiro de 2023
Xoves
02
10:30
Xoves
23
16:00
Marzo de 2023
Xoves
09
10:30
Xoves
16
10:30
Xoves
30
10:30
Abril de 2023
Xoves
13
10:35
Mércores
19
10:35
Xoves
27
10:35
Maio de 2023
Venres
05
10:30
Xoves
11
10:30
Xuño de 2023
Xoves
01
10:30
Xoves
15
16:02
Xoves
22
10:35
Xullo de 2023
Xoves
06
10:30
Venres
14
10:30
Setembro de 2023
Xoves
07
16:00
Xoves
14
10:30
Xoves
28
10:30
Outubro de 2023
Xoves
05
10:30
Xoves
19
10:35
Xoves
26
10:30
Novembro de 2023
Xoves
09
16:00
Xoves
16
10:35
Xoves
30
10:30

Ponencia PPL modificación Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Xaneiro de 2021
Venres
15
13:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Novembro de 2021
Martes
02
10:05
Febreiro de 2022
Xoves
24
10:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Agosto de 2020
Xoves
20
14:00
Maio de 2021
Venres
28
10:35

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Outubro de 2020
Venres
02
10:30
Venres
16
10:30
Novembro de 2020
Xoves
12
16:00
Abril de 2021
Martes
06
16:00
Xuño de 2021
Xoves
17
10:35
Setembro de 2021
Martes
21
10:35
Maio de 2022
Martes
03
10:30
Xuño de 2023
Martes
20
10:30

Comisión do Regulamento

Agosto de 2020
Xoves
20
10:20

Comisión de Peticións

Agosto de 2020
Xoves
20
10:43
Setembro de 2020
Venres
25
10:35
Xullo de 2021
Venres
02
10:30
Xuño de 2022
Xoves
30
09:45
Febreiro de 2023
Martes
14
10:00
Outubro de 2023
Luns
23
16:30

Mesa da Comisión de Peticións

Setembro de 2020
Luns
21
18:45
Xuño de 2021
Luns
28
09:50
Xuño de 2022
Luns
27
00:00
Xaneiro de 2023
Martes
31
11:06
Outubro de 2023
Venres
20
11:45

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación RTVG

Maio de 2021
Venres
28
10:35
Outubro de 2021
Venres
29
09:50

Comisión N.P. de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres

Outubro de 2020
Xoves
08
13:45

Comisión N.P. para o seguimento das políticas relativas á discapacidade

Outubro de 2020
Xoves
08
13:30
Decembro de 2021
Martes
28
12:10
Abril de 2022
Venres
08
10:35
Febreiro de 2023
Mércores
01
10:30

Comisión N.P. especial sobre a reactivación económica, crise da covid-19

Outubro de 2020
Xoves
08
10:00
Novembro de 2020
Martes
03
16:00
Venres
06
12:30
Luns
09
16:00
Xoves
12
10:55
Xoves
12
16:00
Luns
16
16:00
Abril de 2021
Mércores
21
10:05

Comision de investigación para analizar a evolución das antigas caixas

Decembro de 2020
Venres
11
10:00

Comisión N.P. sobre proposta da CAG reforma do sistema de financiamento

Novembro de 2021
Martes
30
10:05

Comisión N.P. de estudo sobre a posible modificación do himno

Novembro de 2023
Martes
28
10:05
saltar ao pe de páxina