saltar ao contido

CNH 2006

Autor César Taboada Varela
Data/Fecha 2006
Medidas 140x130 cm
Técnica|Material Serigrafía e óleo sobre lona
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

César Taboada Varela (n. 1954), artista de orixe santiaguesa graduado en 1987 de Artes plásticas, deseño en interiores e deseño gráfico, licenciouse en Belas Artes en 1995. Ten unha longa traxectoria de traballo docente, dirixindo en Ourense a Escola de Arte e Superior Deseño. Poucas foron por iso as súas exposicións, pois as de 2002, no centro cultural da Deputación e a do Museo Municipal en 2012, ambas en Ourense, ademais da realizada na santiaguesa Casa da Parra, foron as únicas realizadas. Nas obras propiedade do Parlamento plasma a súa versatilidade con técnica mixta e serigrafía sobre lona, sendo as dúas de 2006, mais teñen un fondo vermello que as unifica: CNH 2006, representa unha parella de circo no alto do trapecio; e THRN, unha escena de interior. E logo está GTRR, de 2007, serigrafía sobre óleo. Un aspecto coidado polo artista é o de converter os títulos das súas obras en aparentes xeróglifos, facendo desaparecer as vogais, ou o do nome co que asina, 'CZAR', de orixe publicitaria.

César Taboada Varela (n. 1954), artista de origen santiagués graduado en 1987 en Artes plásticas, diseño de interiores y diseño gráfico, se licenció en Bellas Artes en 1995. Tiene una larga trayectoria de trabajo docente dirigiendo en Ourense la Escuela de Arte y Superior Diseño. Pocas fueron por eso sus exposiciones, pues las de 2002 en el centro cultural de la Deputación y la del Museo Municipal en 2012, ambas en Ourense, además de la realizada en la santiaguesa Casa da Parra, fueron las únicas realizadas. En las obras propiedad del Parlamento plasma su versatilidad con técnica mixta y serigrafía sobre lona, siendo las dos de 2006, pero tienen un fondo rojo que las unifica: CNH 2006, representa una pareja de circo en lo alto del trapecio; y THRN, una escena de interior. Y luego está GTRR, de 2007, serigrafía sobre óleo. Un aspecto cuidado por el artista es el de convertir los títulos de sus obras en aparentes geroglíficos, haciendo desaparecer las vocales o del nombre con el que firma, 'CZAR', de origen publicitario.

saltar ao pe de páxina