saltar ao contido

Sen Título (COLMEIRO)

Autor Elena Colmeiro González
Data/Fecha 1991
Medidas 180x75x75 cm
Técnica|Material Cerámica refractaria e óxidos
Tipo Escultura
* Colección particular en depósito

Esta obra sen nome, de cerámica refractaria e óxidos, fálanos, co seu simbolismo, da tarefa común no labor de construción da nosa identidade. Foi feita en 1991 por Elena Colmeiro González (Silleda, Pontevedra, 1932), artista de singular biografía e traxectoria. Unha escultora ceramista nada convencional, gran creadora de formas dende unha imaxinativa concepción. Esta peza, un todo de forma e cores, remite a un amoreamento de restos arqueolóxicos, dispostos en xiros centrífugos, heliocéntricos e en espiral, cunha aparencia como a da natureza tras o movemento de masas tectónicas, con cores de óxidos. Son restos e fragmentos, ergueitos e aínda en pé, con dignidade...

Esta obra sen nome, de cerámica refractaria y óxidos, nos habla, con su simbolismo, de la tarea común en la labor de construción de nuestra identidad. Fue hecho en 1991 por Elena Colmeiro González (Silleda, Pontevedra, 1932), artista de singular biografía y trayectoria. Una escultora ceramista nada convencional, gran creadora de formas desde una imaginativa concepción. Esta pieza, un todo de forma y colores, remite a un amontonamiento de restos arqueológicos, dispuestos en giros centrífugos, heliocéntricos y en espiral, con una aparencia como la de la natureza tras el movimiento de masas tectónicas, con colores de óxidos. Son restos y fragmentos, erguidos e incluso de pie, con dignidad ...

saltar ao pe de páxina