saltar ao contido

Xoguete soñado para un monicreque sen nenos

Xoguete soñado para un monicreque sen nenos, 2003, é una escultura de madeira de cerdeira e castiñeiro policromada e notables dimensións da autoría de Francisco Pestana Díaz. Este é o escultor 'Paco Pestana', nacido en Peredo-Castroverde, Lugo en 1949. O autodidacta artista comezou coa escultura arredor dos trinta anos, e ten feito dende entón ducias de exposicións. Mais Pestana séntese dende o seu ser de labrego, e filósofo práctico, sempre un poeta. É un outsider, un dos últimos libertarios da arte, na que se expresa con obras que teñen moito de totem, como esta do Parlamento. As instalacións son de evocación surrealista e dadaísta, dándolle moita importancia á palabra. É marca súa o estilo efectista e irreverente, no que mestura o cotián e o insólito, cun extraordinario poder magnético que non deixa indiferente a ninguén.


Xoguete soñado para un monicreque sen nenos, 2003, es una escultura de madera de cerezo y castaño policromado de notables dimensiones de la autoría de Francisco Pestaña Díaz. Este es el escultor 'Paco Pestaña', nacido en Peredo-Castroverde, Lugo en 1949. El autodidacta artista comenzó con la escultura alrededor de los treinta años, y ha hecho desde entonces docenas de exposiciones. Sin embargo, Pestana se siente desde su ser de labrador, y filósofo práctico, siempre un poeta. Es un outsider, uno de los últimos libertarios del arte, en el que se expresa con obras que tienen mucho de totem, como esta del Parlamento. Las instalaciones son de evocación surrealista y dadaísta, dándole mucha importancia a la palabra. El estilo efectista e irreverente forma parte de su marca, en el que mezcla lo cotidiano y lo insólito, con un extraordinario poder magnético que no deja indiferente a nadie.

Autor Francisco Pestana Díaz "Paco Pestana"
Data/Fecha 2003
Medidas 235x150x67 cm
Técnica|Material Madeira de cereixo e castiñeiro con policromía / Madera de cerezo y castaño con policromía
Tipo Escultura
* Colección Parlamento de Galicia
saltar ao pe de páxina