saltar ao contido

Deuses en loita

Autor José López Guntín
Data/Fecha Sen datar / Sin datar
Medidas 130x198 cm
Técnica|Material Óleo, Lenzo/Lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

O lucense de Vilalba José López Guntín (1929-Lugo, 1996) foi un artista formado en Madrid na Escuela de Bellas Artes de San Fernando, onde vai coa bolsa da Deputación. Foi profesor de Debuxo de ensino medio en Lugo, e tivo por inquedanza achegar as súas obras ao público, facéndoo co Grupo dos Urogallos, no que estaban Antonio Estrada, Jesús Blas Lourés, Luís Gómez Pacios, Manuel Cancio e Tino Prados. Con eles expón no Hotel Ferreirós, abrindo con posterioridade un estudio na praza de Santo Domingo, o que dinamizará a vida artística de Lugo. O pintor ten unha evolución que vai dende a figuración realista, en que pinta grandes conxuntos de xentes en romarías, entre características cores verdes e azuis claras esvaídas, caso de Festa na Aldea, na que os gaiteiros tocan na rúa maior dunha aldea ateigada de xente, até outros temas nos que disolve as formas nas cores pastel das que tanto gustaba, para amosar formas moi suxestivas como en Deuses en loita, óleo sobre lenzo de notables dimensións, de imaxinativo desenvolvemento de acceso conceptual máis reducido polas súas esvaídas formas figurativas.

El lucense de Vilalba José López Guntín (1929-Lugo, 1996) fue un artista formado en Madrid en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde va con la beca de la Diputación. Fue profesor de Dibujo de enseñanza media en Lugo, y tuvo por inquietud acercar sus obras al público, haciéndolo con el Grupo de los Urogallos en el que estaban Antonio Estrada, Jesús Blas Lourés, Luis Gómez Pacios, Manuel Cancio y Tino Prados. Con ellos expone en el Hotel Ferreirós, abriendo con posterioridad un estudio en la plaza de Santo Domingo, lo que dinamizará la vida artística de Lugo. El pintor tiene una evolución que va desde la figuración realista, cuando pinta grandes conjuntos de gentes en romerías, entre característicos colores verdes y azules claros difuminados, como en Festa na Aldea, en la que los gaiteros tocan en la calle mayor de una aldea abarrotada de gente, hasta otros temas en los que disuelve las formas en los colores pastel que tanto le gustaban, para mostrar formas muy sugerentes como en Deuses en loita, óleo sobre lienzo de notables dimensiones, de imaginativo desarrollo, de acceso conceptual más reducido por sus desaparecidas formas figurativas.

saltar ao pe de páxina