saltar ao contido

Fachada Obradoiro

Autor Jesús Sánchez Gallego
Data/Fecha 1988
Medidas 54x73 cm
Técnica|Material Óleo, Lenzo/Lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Cando Jesús Sánchez Gallego (Padrón, A Coruña, n.1936)fai A Catedral en 1988, dende as escaleiras colaterais que están a seguir da Reitoría universitaria na praza do Obradoiro, de Santiago, cantas fotos, e cantas veces terán feito colectivos e turistas dende as seus chanzos ao longo das décadas, lugar tradicional na escolla que engaden os visitantes á fachada sen restarlle protagonismo, cantas teremos feito os que nos temos achegado peregrinando a Compostela... Logo de tela plasmado o artista, estourou o boom dos Anos Santos xubilares composteláns —1993, 1999, 2004 e 2010—, segundo secuencia-ciclo tradicional, e secular, que se confunde coa do Plan Xacobeo de turismo da Xunta de Galicia iniciado co Xacobeo 93.[1] O cadro, Fachada Obradoiro, é a icona esencial de Santiago co ceo azul enriba das torres.Outros cadros seus na colección parlamentaria son Gamela en Cambados, que debería denominarse En Combarro, pola súa recoñecible e famosa ringleira de hórreos á beira da ría; Catedral vista desde el paseo de la Herradura e Valeiros, na que un pesqueiro chega ao peirao.


[1] Que ía ser único. Dende os antecedentes das Olimpíadas de Barcelona e a Expo 92 de Sevilla, e co renacemento da espiritualidade xacobea impulsado por Elías Valiña Sampedro (Sarria, 1919-1989), cura do Cebreiro quen, dende 1959, e tras promover a restauración do núcleo tradicional coas senlleiras pallozas, deu en pintar dende os anos finais da década dos setenta as frechas amarelas dende Francia até Compostela. Del é a famosa obra El camino de Santiago: estudio histórico-jurídico, 1971, Premio Antonio de Nebrija 1967,que fora a súa tese de doutoramento, e El Camino de Santiago. Guía del peregrino, 1985. Foi o principal valedor, logo de convencer a párrocos e alcaldes, avivando as brasas do sentimento xacobeo que aínda existía nalgunhas asociacións de peregrinos.

Cuando Jesús Sánchez Gallego (Padrón, A Coruña, n.1936) hace A Catedral en 1988, desde las escaleras colaterales que están después de la Rectoría universitaria en la plaza del Obradoiro de Santiago, cuántas fotos y cuántas veces a lo largo de las décadas habrán hecho desde sus escalones colectivos y turistas, lugar tradicional que añaden los visitantes a la fachada sin restarle protagonismo, cuántas habremos hecho los que nos hemos acercado peregrinando a Compostela... Después de haberla plasmado el artista, explotó el boom de los Años Santos jubileos compostelanos —1993, 1999, 2004 y 2010—, según secuencia-ciclo tradicional, y secular, que se confunde con la del Plan Xacobeo de turismo de la Xunta de Galicia iniciado con el Xacobeo 93. El cuadro, Fachada Obradoiro, es el icono esencial de Santiago con el cielo azul por encima de las torres. Otros cuadros suyos en la colección parlamentaria son Gamela en Cambados, que debería denominarse En Combarro, por su reconocible y famosa fila de hórreos al lado de la ría; Catedral vista desde el paseo de la Herradura y Valeiros, en la que un pesquero llega al muelle.


[1] Que iba a ser único. Desde los antecedentes de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo 92 de Sevilla, y con el renacimiento de la espiritualidad xacobea impulsado por Elías Valiña Sampedro (Sarria, 1919-1989), cura de O Cebreiro quien, desde 1959, y tras promover la restauración del núcleo tradicional con las singulares pallozas, le dio por pintar, desde finales de la década de los setenta, las flechas amarillas desde Francia hasta Compostela. De él es la famosa obra El camino de Santiago: estudio histórico-jurídico, 1971, Premio Antonio de Nebrija 1967,que había sido su tesis de doctorado, y El Camino de Santiago. Guía del peregrino, 1985. Fue el principal defensor, después de convencer a párrocos y alcaldes, avivando las brasas del sentimiento xacobeo que aún existía en algunas asociaciones de peregrinos.

saltar ao pe de páxina