saltar ao contido

Acordo da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 24 de novembro de 2023

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na reunión do 24 de novembro de 2023, adoptou o seguinte acordo​​:

 

Procedementos de natureza normativa

Proxecto de lei

 

Designación da Ponencia

 

- 59988 (11/PL-000025)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei de calidade alimentaria de Galicia

BOPG n.º 565, do 20.09.2023

 

G.P. Popular de Galicia:

D. José Antonio Armada Pérez (titular)

Dª. María Susana López Abella (suplente)

 

G.P. do Bloque Nacionalista Galego:

D. Xosé Luís Rivas Cruz (titular)

Dª. María del Carmen Aira Díaz (suplente)

 

G.P. dos Socialistas de Galicia:

D.  Martín Seco García (titular)

Dª. María del Carmen Rodríguez Dacosta (suplente)

 

 

Santiago de Compostela, 24 de novembro de 2023Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina