saltar ao contido

Acordo da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 30 de marzo de 2023

A  Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 30 de marzo de 2023, adoptou o seguinte acordo:

 

Procedementos de elección, designación e proposta nomeamento

 

Elección membros da Mesa

 

Elección de presidenta

-  (11/CEEM-000040)

 

Dona Noa Presas Bergantiños (BNG)


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina