saltar ao contido

Convocatoria da Deputación Permanente do Parlamento de Galicia prevista para o 19 de xuño de 2020

A Presidencia, logo das solicitudes formuladas polos grupos parlamentarios dos Socialistas de Galicia, do Grupo Común da Esquerda, do Bloque Nacionalista Galego e Mixto, resolveu convocar a Deputación Permanente para o día 19 de xuño de 2020, ás 12:30 horas, coa seguinte orde do día:

Punto 1. Escrito do Grupo Parlamentario dos Socialista de Galicia, do Grupo Común da Esquerda, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e do Grupo Parlamentario Mixto, polo que solicitan a comparecencia do Sr. conselleiro de Industria para explicar as medidas que adoptou e vai adoptar a Xunta de Galicia para impedir a perda dos empregos en Noa Madera (doc. núm. 64334)
(10/SCDP-000019)

Punto 2. Escrito do Grupo Parlamentario dos Socialista de Galicia, do Grupo Común da Esquerda, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e do Grupo Parlamentario Mixto, polo que solicitan a comparecencia do Sr. presidente da Xunta de Galicia para dar conta da situación na que se atopa a CRTVG (doc. núm. 64337) (10/SCDP-000020)

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2020

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina