saltar ao contido

O rexistro do Parlamento recupera a actividade presencial con cita previa para a presentación física de documentación

• Recoméndase priorizar a presentación telemática fronte á entrega física
 
• O persoal ao servizo da Administración Parlamentaria comeza hoxe a reincorporacion aos seus postos nun proceso gradual, por quendas e articulado en tres fases
 
Santiago, 25 de maio de 2020.-  Os diferentes servizos do Parlamento de Galicia comezaron hoxe a reincorporación gradual do seu persoal logo de máis de dous meses de teletraballo por mor da COVID-19.
 
Deste xeito, o rexistro da Cámara -que neste tempo funcionou exclusivamente de xeito telemático- volve funcionar nas súas dependencias habituais, aínda que para a presentación física de documentación deberá solicitarse cita previa no enderezo electrónico rentrada@parlamentodegalicia.es ou chamando ao teléfono 981 55 13 00, extensións 2092 ou 2093. As modalidades telemática e da sede electrónica continúan operativas e seguen a recomendarse como primeira opción.

O protocolo de reincorporación do persoal do Parlamento de Galicia, aprobado pola Mesa logo das reunións celebradas polo presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, con representantes sindicais no marco da mesa de negociación, determina tres fases atendendo aos principios de prudencia, retorno gradual e por quendas, nun contorno de estritas medidas de seguridade e hixiene para garantir a protección da saúde das persoas, e unha permanente avaliación dos riscos.  O paso dunha a outra fase será determinado por un comité de coordinación, coa colaboración do servizo de prevención de riscos laborais.
 
Unha comisión mixta paritaria, integrada por representantes da Administración parlamentaria e das organizacións sindicais que ratificaron o protocolo de reincorporación, encargarase do seguimento das medidas acordadas e, se fose o caso, de propoñer a revisión das que se consideren necesarias.
 
Fases
 
Na primeira fase, a reincorporación do persoal efectuarase por quendas, con alternancia diaria entre o traballo presencial e o teletraballo, tendo en conta criterios como as necesidades dos servizos, o persoal que tiña autorizado o teletraballo antes da COVID-19 ou o feito de que algunhas persoas podan pertencer a grupos de risco sanitario.
 
O persoal non incorporado na primeira quenda e o incorporado nos días non presenciais continuará prestando servizo na modalidade de teletraballo.
 
O Parlamento de Galicia efectuou axustes nas súas dependencias para evitar os contaxios e minimizar os riscos sanitarios.
 
A tal efecto, ademais de contar cun protocolo específico para reforzar a limpeza e desinfección  das superficies, instaláronse dispensadores de xel hidroalcohólico, alfombras desinfectantes para o calzado, sistema de control de temperatura corporal no acceso, cartelería informativa específica e mamparas de separación dos espazos de traballo. Tamén se habilitaron entradas e saídas diferenciadas e colocouse sinalización para canalizar a circulación das persoas no interior do edificio respectando a distancia de seguridade, entre outras medidas.

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina