saltar ao contido

Convocatoria Sesión Plenaria para o próximo día 31 de xullo de 2019 as 11 horas

A Presidencia, de conformidade co disposto nos artigos 53 e 98 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión extraordinaria o próximo día 31 de xullo de 2019, ás 11:00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 26 de xullo de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Elección da valedora do pobo, por proposta da Comisión de Peticións
 (doc. núm. 52995; 10/PVAL-000001)
 
Punto 2. Debate e votación do ditame emitido pola Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos no proxecto de lei do patrimonio natural de Galicia. (doc. núm. 49936; 10/PL-000016) 
 Publicación ditame da comisión e mantemento emendas e votos particulares BOPG n.º 510, do 23.07.2019
 
Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2019
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina