saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 19 de novembro de 2018


A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 19 de novembro de 2018, ás 10:00 hs., no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de novembro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
A orde do día é a seguinte :
 
Punto 1. Debate de totalidade do Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 (doc. núm. 39155, 10/PL-000010)
 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
   Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 382, do 13.11.2018
 
Punto 2. Debate de totalidade do Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (doc. núm. 39156, 10/PL-000011)

 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
   Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 382, do 13.11.2018

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina