saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 24.04.2012

4.2  08/PNP-1705 (80112)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pose Mesura, Modesto, e tres deputados máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas medidas que supoñan desprotección contra a enfermidade por limitación de recursos económicos
Publicación da iniciativa, BOPG núm. 674, do 10.04.2012
O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia acorda opoñerse a calquera medida que supoña a desprotección contra enfermidade por limitación de recursos económicos e insta a Xunta de Galicia a continuar xestionando de forma eficiente os recursos dispoñibles, para seguir garantindo a asistencia sanitaria pública, de calidade e sen custo adicional para os usuarios, financiada a través dos impostos como ata a data, independentemente dos recursos económicos dos cidadáns”
 
4.4  08/PNP-1708 (80126)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Valcárcel Gómez, Marta, e tres deputados máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, a través dos concellos,  dunha campaña de concienciación e de racionalización do consumo da auga co fin de previr a falta de subministración nos meses de verán
Publicación da iniciativa, BOPG núm. 674, do 10.04.2012
 
O texto aprobado é o seguinte:
"O Parlamento insta a Xunta de Galicia a que leve a cabo unha campaña de concienciación e de raciocinio no consumo de auga a través dos concellos, institución máis próxima aos cidadáns, mentres non se chegue aos niveis óptimos para esta altura de ano nos encoros galegos, co fin de previr a falta de subministración nos meses de verán, de seguir esta situación de escasas precipitacións".
  

 
Santiago de Compostela, 24 de abril de 2012

Imaxes relacionadas

Últimas Novas

saltar ao pe de páxina