saltar ao contido

Convocatoria da Deputación Permanente prevista para o 12 de xaneiro de 2024

A Presidencia, á vista da solicitude formulada polo G.P. Popular de Galicia, doc. núm. 63855, e logo do acordo da Deputación Permanente do 11 de xaneiro, resolveu convocar a Deputación Permanente para o día 12 de xaneiro de 2024, ás 12:15 horas, coa seguinte orde do día:

 

Punto único:Comparecencia
  
  
1.163853 (11/CPP-000153)
 Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
 Da vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, por petición propia, para informar sobre a situación do litoral galego tras a perda da carga do mercante Toconao fronte á costa portuguesa

 

 

O que se publica para xeral coñecemento.

 

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2024

 

 

Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina