saltar ao contido

Convocatoria da Deputación Permanente prevista para o 11 de xaneiro de 2023

A Presidencia, á vista das solicitudes formuladas polo G.P.do Bloque Nacionalista Galego e polo G.P. Popular de Galicia, resolveu convocar a Deputación Permanente para o día 11 de xaneiro de 2024, ás 10:00  horas, coa seguinte orde do día:

 

Punto 1.Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
  
1.163822 (11/SCDP-000010)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana e 5 máis
 Escrito de 6 deputadas e deputados do Bloque Nacionalista Galego, pertencentes á Deputación Permanente, polo que solicitan a convocatoria urxente da Deputación Permanente
  
1.263831 (11/SCDP-000011)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana e 5 máis
 ​

Escrito de 6 deputadas e deputados do Bloque Nacionalista Galego, pertencentes á Deputación Permanente, polo que solicitan a convocatoria urxente da Deputación Permanente
  
1.363855 (11/SCDP-000012)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Santalices Vieira, Miguel Ángel e 12 máis
 Escrito de 13 deputadas e deputados do G.P. Popular de Galicia, pertencentes á Deputación Permanente, polo que solicitan a convocatoria urxente da Deputación Permanente
  

 

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2024

 

Miguel Ángel Santalices Vieira

PresidenteImaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina