saltar ao contido

Convocatoria do Pleno da Cámara previsto para o 26 de xaneiro de 2021 (sesión plenaria orzamentaria)

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 26 de xaneiro de 2021, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 19 de xaneiro de 2021, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto único: Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos, sobre o Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 (11/PL-000007 doc. núm. 5731)
Publicación do ditame da comisión, BOPG n.º 77, do 18.01.2021
Publicación de emendas e votos particulares, BOPG n.º 77, do 18.01.2021
 

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2021
 
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina