Logo do Parlamento de Galicia

Ao iniciar sesión vostede está declarando ser coñecedor da normativa e procedementos desenvolvidos polo Parlamento de Galicia, dispoñibles na intranet, para dar cumprimento ao Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade e comprométese, baixo a súa responsabilidade, ao seu cumprimento.