saltar ao contido

Expediente: 11/PPL-000001

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei de modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Número de rexistro de entrada: 11005637

Data de creación: 19/11/2020

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Pendente de tramitación

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/11/2020 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11005637
23/11/2020 Admisión a trámite Mesa do Parlamento
23/11/2020 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 11001337
23/11/2020 Notificación á Consellería Rexistro de saída: 11001338
23/11/2020 Solicitude de tramitación polo procedemento de urxencia Rexistro de entrada: 11005748
23/11/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11001349
23/11/2020 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 11001349
23/11/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11001349
23/11/2020 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11005756
23/11/2020 Publicación da modificación do procedemento BOPG Número: 51
23/11/2020 Publicación da iniciativa BOPG Número: 51
24/11/2020 Admisión a trámite polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
01/12/2020 Informes de impacto de xénero Rexistro de entrada: 11005986
01/12/2020 Criterio do Goberno Rexistro de entrada: 11005988
01/12/2020 Coñecemento informe impacto de xénero e traslado á Xunta de Portavoces Mesa do Parlamento
09/12/2020 Toma en consideración polo Pleno do Parlamento Pleno do Parlamento
09/12/2020 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 11001531
09/12/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11001532
09/12/2020 Notificación á Mesa do Parlamento Rexistro de saída: 11001533
10/12/2020 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 11001540
10/12/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11001540
10/12/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11001540
10/12/2020 Publicación da toma en consideración BOPG Número: 60
10/12/2020 Publicación do prazo de emendas BOPG Número: 60
14/12/2020 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 11006473
15/12/2020 Aceptación ampliación prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
15/12/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11001616
15/12/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11001616
16/12/2020 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 63
18/12/2020 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 11006633
21/12/2020 Aceptación ampliación prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
22/12/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11001692
22/12/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11001692
22/12/2020 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 66
23/12/2020 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 11006768
23/12/2020 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11006784
23/12/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11001738
23/12/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11001738
23/12/2020 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 67
28/12/2020 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 11006837
28/12/2020 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11006897
28/12/2020 Notificación ao portavoz grupo Rexistro de saída: 11001762
28/12/2020 Non aceptación ampliación do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
29/12/2020 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11006986
29/12/2020 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11007004
29/12/2020 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11007009
29/12/2020 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11001798
30/12/2020 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
30/12/2020 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
13/01/2021 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11007664
13/01/2021 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11007741
13/01/2021 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11007740
13/01/2021 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 75
13/01/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11001976
14/01/2021 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11008009
15/01/2021 Designación da Ponencia Comisión
15/01/2021 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11008169
15/01/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002029
19/01/2021 Publicación da designación da Ponencia BOPG Número: 78
19/01/2021 Coñecemento de cualificación de emendas Mesa do Parlamento
19/01/2021 Coñecemento da designación dos ponentes Mesa do Parlamento
05/02/2021 Publicación do informe da Ponencia BOPG Número: 90
05/02/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002452
11/02/2021 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
11/02/2021 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11002569
11/02/2021 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 11010672
11/02/2021 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11010666
11/02/2021 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 11010639
15/02/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002617
15/02/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002618
15/02/2021 Publicación do ditame da Comisión BOPG Número: 94
15/02/2021 Publicación das emendas e dos votos particulares BOPG Número: 94
16/02/2021 Coñecemento do ditame da Comisión Mesa do Parlamento
16/02/2021 Admisión do mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
17/02/2021 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 11011196
23/02/2021 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
24/02/2021 Certificación Rexistro de saída: 11002926
24/02/2021 Notificación ao presidente da Xunta Rexistro de saída: 11002928
24/02/2021 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 11002929
24/02/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002930
24/02/2021 Publicación da lei BOPG Número: 101
saltar ao pe de páxina