saltar ao contido

Expediente: 11/PNC-003073

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da clarificación de criterios para autorizar os cambios de uso das construcións tradicionais do litoral

Número de rexistro de entrada: 11033812

Data de creación: 18/04/2022

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: A/ unanimidade c/mod

Propoñentes:

  • María Sol Díaz Mouteira
  • José Manuel Balseiro Orol
  • Ramón Carballo Páez
  • Diego Calvo Pouso
  • Rubén Lorenzo Gómez
  • Carmen María Pomar Tojo
  • María Begoña Freire Vázquez

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
18/04/2022 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11033812
25/04/2022 Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación Mesa do Parlamento
26/04/2022 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 11008998
27/04/2022 Publicación da iniciativa BOPG Número: 312
05/05/2022 Emendas dos Grupos Parlamentarios Rexistro de entrada: 11034566
05/05/2022 Emendas dos Grupos Parlamentarios Rexistro de entrada: 11034567
06/05/2022 Aprobación por unanimidade con modificacións Comisión
09/05/2022 Oficio execución comisión Rexistro de saída: 11009191
saltar ao pe de páxina