saltar ao contido

Expediente: 11/PNC-003052

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da posta en marcha dunha operación de traballo subacuático que permita localizar e inspeccionar os restos do buque afundido "Villa de Pitanxo"

Número de rexistro de entrada: 11033623

Data de creación: 08/04/2022

Órgano ditaminante: Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Órganos propoñentes:

 • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Urxencia

Situación: Pechado

Tipo de finalización: A/unanimidade s/mod

Propoñentes:

 • María Felisa Rodríguez Carrera
 • Borja Verea Fraiz
 • María Elena Candia López
 • Manuel Santos Costa
 • Teresa Egerique Mosquera
 • José Manuel Balseiro Orol
 • Ana Belén García Vidal
 • María Begoña Freire Vázquez
 • María Elena Suárez Sarmiento
 • Daniel Vega Pérez
 • José Manuel Rey Varela
 • María Sol Díaz Mouteira
 • José Alberto Pazos Couñago
 • Noelia Pérez López
 • Paula Prado del Río

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
08/04/2022 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11033623
12/04/2022 Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación Mesa do Parlamento
12/04/2022 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 11008786
13/04/2022 Publicación iniciativa carácter urxencia BOPG Número: 307
07/06/2022 Aprobación por unanimidade sen modificacións Comisión
08/06/2022 Oficio execución comisión Rexistro de saída: 11009657
09/06/2022 Publicación do acordo BOPG Número: 329
saltar ao pe de páxina