saltar ao contido

Expediente: 11/PNC-001467

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a reiteración polo Goberno galego ante o Goberno central da solicitude de cesión do inmoble do antigo colexio de Celeiro, no concello de Viveiro, para a súa rehabilitación e posterior traslado alí da escola oficial de idiomas Luz Pozo Garza

Número de rexistro de entrada: 11014375

Data de creación: 16/04/2021

Órgano ditaminante: Comisión 4ª, Educación e Cultura

Órganos propoñentes:

 • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: A/unanimidade s/mod

Propoñentes:

 • José Manuel Balseiro Orol
 • María Elena Candia López
 • Daniel Vega Pérez
 • Ovidio Rodeiro Tato
 • Sandra Vázquez Domínguez
 • Teresa Egerique Mosquera
 • María Elena Suárez Sarmiento
 • María Encarnación Amigo Díaz
 • José Luis Ferro Iglesias
 • María Felisa Rodríguez Carrera

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
16/04/2021 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11014375
26/04/2021 Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación Mesa do Parlamento
27/04/2021 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 11003719
28/04/2021 Publicación da iniciativa BOPG Número: 130
21/05/2021 Aprobación por unanimidade sen modificacións Comisión
24/05/2021 Oficio execución comisión Rexistro de saída: 11004101
24/05/2021 Publicación do acordo BOPG Número: 143
saltar ao pe de páxina