saltar ao contido

Expediente: 11/PNC-001324

Detalle do expediente

Extracto: Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención á fibrose pulmonar idiopática

Número de rexistro de entrada: 11012947

Data de creación: 17/03/2021

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Competencia lexisla.

Situación: Pechado

Tipo de finalización: A/unanimidade s/mod

Propoñentes:

  • María Encarnación Amigo Díaz
  • Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez
  • José Alberto Pazos Couñago
  • Noelia Pérez López
  • María Corina Porro Martínez
  • María Elena Suárez Sarmiento
  • Miguel Ángel Tellado Filgueira

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
17/03/2021 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11012947
22/03/2021 Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación Mesa do Parlamento
23/03/2021 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 11003339
24/03/2021 Publicación da iniciativa BOPG Número: 115
08/04/2021 Aprobación por unanimidade sen modificacións Comisión
09/04/2021 Oficio execución comisión Rexistro de saída: 11003482
13/04/2021 Publicación do acordo BOPG Número: 123
saltar ao pe de páxina