saltar ao contido

Expediente: 11/PNC-000916

Detalle do expediente

Extracto: Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en colaboración co Goberno do Estado tendentes a lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

Número de rexistro de entrada: 11008794

Data de creación: 21/01/2021

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Retirado

Propoñentes:

  • Miguel Ángel Tellado Filgueira
  • Diego Calvo Pouso
  • José Manuel Rey Varela
  • Marta Nóvoa Iglesias
  • Cristina Sanz Arias
  • José Antonio Armada Pérez
  • Ovidio Rodeiro Tato
  • Sandra Vázquez Domínguez
  • Borja Verea Fraiz

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
21/01/2021 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11008794
26/01/2021 Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación Mesa do Parlamento
26/01/2021 Publicación da iniciativa BOPG Número: 82
27/01/2021 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 11002226
03/02/2021 Solicitude de retirada Rexistro de entrada: 11009719
03/02/2021 Retirada iniciativa en comisión Comisión
04/02/2021 Oficio execución comisión Rexistro de saída: 11002379
04/02/2021 Publicación retirada iniciativa BOPG Número: 89
saltar ao pe de páxina