saltar ao contido

Expediente: 11/PNC-000849

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a demanda á Xunta de Galicia para iniciar un proceso de participación e diálogo co tecido artístico e cultural e coas entidades locais de Lugo e Vigo para avanzar no proxecto de creación de sedes do Centro Galego de Arte Contemporánea en ambas as cidades

Número de rexistro de entrada: 11007729

Data de creación: 13/01/2021

Órgano ditaminante: Comisión 4ª, Educación e Cultura

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado S/modificac

Propoñentes:

  • José Luis Ferro Iglesias
  • Ovidio Rodeiro Tato
  • Teresa Egerique Mosquera
  • María Elena Candia López
  • María Encarnación Amigo Díaz
  • Sandra Vázquez Domínguez
  • María Elena Suárez Sarmiento
  • María Felisa Rodríguez Carrera

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
13/01/2021 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11007729
19/01/2021 Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación Mesa do Parlamento
20/01/2021 Publicación da iniciativa BOPG Número: 79
20/01/2021 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 11002102
25/03/2021 Emendas dos Grupos Parlamentarios Rexistro de entrada: 11013579
25/03/2021 Emendas dos Grupos Parlamentarios Rexistro de entrada: 11013591
26/03/2021 Aprobación sen modificacións Comisión
30/03/2021 Oficio execución comisión Rexistro de saída: 11003398
31/03/2021 Publicación do acordo BOPG Número: 118
saltar ao pe de páxina