saltar ao contido

Asistencias de Leticia Gallego Sanromán

Asistencias da actual lexislatura

Pleno do Parlamento

Agosto de 2020
Venres
07
11:00
Setembro de 2020
Martes
01
09:30
Xoves
03
11:30
Martes
08
12:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Outubro de 2020
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Novembro de 2020
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Decembro de 2020
Mércores
09
10:00
Xoves
10
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xaneiro de 2021
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Febreiro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Marzo de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Abril de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Maio de 2021
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xuño de 2021
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xullo de 2021
Martes
13
10:00
Agosto de 2021
Martes
03
10:30
Setembro de 2021
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Novembro de 2020
Mércores
18
10:30

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Marzo de 2021
Martes
16
10:30
Xuño de 2021
Venres
18
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Novembro de 2020
Venres
27
16:30
Decembro de 2020
Venres
04
12:10

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Abril de 2021
Xoves
29
16:00

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Novembro de 2020
Xoves
26
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Agosto de 2020
Xoves
20
13:40
Setembro de 2020
Xoves
17
10:30
Outubro de 2020
Xoves
01
10:30
Venres
23
10:30
Novembro de 2020
Mércores
04
10:30
Mércores
18
16:00
Decembro de 2020
Mércores
02
16:00
Mércores
16
10:30
Xaneiro de 2021
Mércores
20
10:30
Febreiro de 2021
Mércores
03
10:30
Mércores
17
10:35
Marzo de 2021
Mércores
03
10:30
Mércores
17
10:30
Abril de 2021
Mércores
21
10:30
Maio de 2021
Martes
04
16:00
Xoves
27
10:30
Xuño de 2021
Xoves
10
16:00
Mércores
30
10:30
Xullo de 2021
Xoves
08
10:30
Setembro de 2021
Martes
07
10:30
Xoves
16
16:05

Mesa da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Setembro de 2020
Xoves
10
11:00
Mércores
23
11:00
Outubro de 2020
Mércores
14
13:00
Martes
27
10:15
Novembro de 2020
Mércores
11
00:00
Mércores
25
00:00
Decembro de 2020
Mércores
09
00:00
Xaneiro de 2021
Xoves
14
10:50
Xoves
28
00:00
Febreiro de 2021
Mércores
10
00:00
Mércores
24
00:00
Marzo de 2021
Martes
09
13:45
Mércores
24
00:00
Abril de 2021
Martes
27
00:00
Maio de 2021
Xoves
06
10:15
Martes
18
11:00
Xuño de 2021
Xoves
03
10:20
Mércores
23
00:00
Mércores
30
00:00
Agosto de 2021
Xoves
26
11:00
Setembro de 2021
Xoves
09
11:00

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Novembro de 2020
Xoves
12
16:00
Marzo de 2021
Martes
16
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Agosto de 2020
Xoves
20
11:40
Setembro de 2020
Martes
29
10:30
Outubro de 2020
Martes
27
10:30
Marzo de 2021
Xoves
11
10:35
Xuño de 2021
Venres
25
10:30
Xullo de 2021
Mércores
07
10:30

Comisión N.P. especial sobre a reactivación económica, crise da covid-19

Novembro de 2020
Xoves
05
16:00
saltar ao pe de páxina