saltar ao contido

Asistencias de María Corina Porro Martínez

Asistencias da actual lexislatura

Mesa do Parlamento

Agosto de 2020
Luns
17
10:30
Xoves
27
10:30
Setembro de 2020
Xoves
03
11:00
Martes
08
11:30
Martes
15
10:30
Luns
21
18:30
Martes
29
10:30
Outubro de 2020
Luns
05
18:30
Martes
13
10:30
Luns
19
18:30
Luns
26
11:30
Novembro de 2020
Martes
03
10:30
Luns
09
18:30
Martes
17
10:30
Luns
23
11:00
Martes
24
09:55
Decembro de 2020
Martes
01
10:30
Mércores
09
09:30
Martes
15
10:30
Luns
21
18:30
Mércores
30
10:00
Xaneiro de 2021
Martes
12
11:30
Martes
19
10:30
Martes
26
09:30
Febreiro de 2021
Martes
02
10:30
Martes
09
09:45
Martes
16
10:30
Martes
23
09:45
Marzo de 2021
Martes
02
10:30
Martes
09
09:45
Luns
22
18:30
Martes
30
11:00
Abril de 2021
Martes
06
14:00
Luns
12
18:30
Martes
20
10:30
Luns
26
18:30
Maio de 2021
Martes
04
10:30
Luns
10
18:30
Martes
18
10:30
Luns
24
18:30
Xuño de 2021
Martes
01
10:30
Luns
07
18:30
Martes
15
10:30
Luns
21
18:30
Luns
28
09:45
Xullo de 2021
Martes
06
10:30
Luns
12
18:30
Martes
20
10:30
Martes
27
10:30
Venres
30
12:45
Agosto de 2021
Martes
03
10:00
Setembro de 2021
Martes
07
10:30
Luns
13
18:30
Mércores
15
14:10
Martes
21
10:30
Luns
27
18:30
Outubro de 2021
Martes
05
10:30
Xoves
14
12:00
Venres
15
10:30
Mércores
20
11:30
Luns
25
18:30
Novembro de 2021
Martes
02
10:30
Luns
08
18:30
Martes
16
10:30
Martes
30
10:30

Xunta de Portavoces

Agosto de 2020
Luns
17
11:30
Xoves
27
11:30
Setembro de 2020
Martes
15
11:30
Martes
29
11:30
Outubro de 2020
Martes
13
11:30
Novembro de 2020
Martes
03
11:30
Martes
17
11:30
Luns
23
11:30
Decembro de 2020
Martes
01
11:30
Martes
15
12:00
Xaneiro de 2021
Martes
19
11:30
Febreiro de 2021
Martes
16
11:30
Marzo de 2021
Martes
02
11:30
Martes
16
11:30
Abril de 2021
Martes
06
14:15
Martes
20
11:30
Maio de 2021
Martes
04
11:30
Martes
18
11:30
Xuño de 2021
Martes
01
11:30
Martes
15
11:30
Xullo de 2021
Martes
06
11:30
Venres
30
13:00
Setembro de 2021
Martes
07
11:30
Martes
21
11:30
Outubro de 2021
Mércores
20
12:00
Novembro de 2021
Martes
02
11:30
Martes
16
11:30
Martes
30
11:30

Pleno do Parlamento

Agosto de 2020
Venres
07
11:00
Setembro de 2020
Martes
01
09:30
Xoves
03
11:30
Martes
08
12:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Outubro de 2020
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Novembro de 2020
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Decembro de 2020
Mércores
09
10:00
Xoves
10
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xaneiro de 2021
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Febreiro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Marzo de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Abril de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Maio de 2021
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xuño de 2021
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xullo de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Agosto de 2021
Martes
03
10:30
Setembro de 2021
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Outubro de 2021
Mércores
13
10:00
Venres
15
11:00
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Novembro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
22
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00

Deputación Permanente

Agosto de 2020
Xoves
20
10:00
Xaneiro de 2021
Xoves
14
13:00
Xullo de 2021
Venres
30
12:00
Agosto de 2021
Mércores
25
12:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Agosto de 2020
Xoves
20
12:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Novembro de 2020
Venres
27
10:00
Luns
30
16:35
Decembro de 2020
Xoves
03
18:00
Venres
04
10:00
Xaneiro de 2021
Xoves
14
12:00
Novembro de 2021
Martes
02
12:30
Xoves
04
16:00

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Agosto de 2020
Xoves
20
13:05

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Agosto de 2020
Xoves
20
13:20
Setembro de 2020
Xoves
24
10:30
Mércores
30
10:35
Outubro de 2020
Xoves
08
10:30
Xoves
15
10:30
Xoves
22
10:30
Novembro de 2020
Xoves
12
10:30
Xoves
19
10:35
Xoves
26
10:30
Decembro de 2020
Xoves
03
10:35
Xoves
17
10:35
Mércores
30
10:30
Xaneiro de 2021
Venres
15
10:35
Xoves
21
10:35
Febreiro de 2021
Xoves
11
10:35
Xoves
18
10:30
Xoves
25
10:35
Marzo de 2021
Xoves
04
10:30
Xoves
18
10:30
Xoves
25
10:35
Abril de 2021
Xoves
08
10:30
Xoves
22
10:35
Xoves
29
10:35
Maio de 2021
Xoves
06
10:30
Xoves
20
10:30
Xoves
27
16:00
Xuño de 2021
Xoves
03
10:30
Xoves
10
10:35
Xoves
24
10:35
Xullo de 2021
Xoves
01
10:30
Xoves
15
10:30
Setembro de 2021
Xoves
09
10:30
Xoves
16
10:35
Xoves
23
10:30
Outubro de 2021
Xoves
21
10:30
Xoves
28
10:00
Novembro de 2021
Xoves
11
10:05
Xoves
18
10:35
Xoves
25
10:35

Mesa da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Setembro de 2020
Xoves
17
10:00
Mércores
23
10:40
Mércores
30
13:30
Outubro de 2020
Xoves
08
00:00
Xoves
15
00:00
Novembro de 2020
Martes
03
12:30
Xoves
12
13:00
Xoves
19
00:00
Xoves
26
00:00
Decembro de 2020
Xoves
10
13:30
Mércores
23
00:00
Xaneiro de 2021
Martes
12
12:30
Venres
15
13:30
Febreiro de 2021
Luns
08
12:00
Xoves
11
10:15
Xoves
18
13:00
Xoves
25
13:00
Marzo de 2021
Mércores
10
11:00
Xoves
18
13:00
Martes
30
10:15
Abril de 2021
Xoves
22
00:00
Xoves
29
00:00
Maio de 2021
Mércores
12
11:00
Xoves
20
10:15
Xoves
27
00:00
Xuño de 2021
Xoves
03
00:00
Venres
18
10:00
Luns
28
09:30
Xullo de 2021
Martes
06
10:00
Agosto de 2021
Xoves
26
10:30
Setembro de 2021
Xoves
09
00:00
Xoves
16
00:00
Luns
20
10:00
Mércores
29
12:45
Outubro de 2021
Xoves
21
13:30
Novembro de 2021
Xoves
04
12:30
Xoves
11
00:00
Xoves
18
00:00
Xoves
25
00:00

Ponencia PL impulso demográfico de Galicia

Decembro de 2020
Xoves
03
13:30

Ponencia PPL modificación Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Xaneiro de 2021
Venres
15
13:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Agosto de 2020
Xoves
20
14:00

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Agosto de 2020
Xoves
20
14:20
Setembro de 2020
Xoves
17
10:30
Outubro de 2020
Venres
02
10:30

Comisión do Regulamento

Agosto de 2020
Xoves
20
10:20

Comisión de Peticións

Agosto de 2020
Xoves
20
10:43
Xullo de 2021
Venres
02
10:30

Mesa da Comisión de Peticións

Setembro de 2020
Luns
21
18:45
Xuño de 2021
Luns
28
09:50

Comisión do Estatuto dos Deputados

Agosto de 2020
Xoves
20
11:00

Presidentes de Comisións

Setembro de 2020
Mércores
09
11:00
Mércores
23
09:45
Outubro de 2020
Martes
27
10:00
Novembro de 2020
Mércores
25
09:45
Xaneiro de 2021
Martes
12
11:00
Martes
19
10:15
Febreiro de 2021
Martes
16
10:15
Marzo de 2021
Martes
16
10:15
Abril de 2021
Martes
20
10:15
Maio de 2021
Martes
18
10:15
Xuño de 2021
Martes
15
10:15
Agosto de 2021
Martes
03
00:00
Setembro de 2021
Martes
21
10:15
Outubro de 2021
Mércores
20
09:15
Novembro de 2021
Martes
16
10:15

Comisión N.P. de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres

Outubro de 2020
Xoves
08
13:45

Comisión N.P. para o seguimento das políticas relativas á discapacidade

Outubro de 2020
Xoves
08
13:30

Comisión N.P. de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

Outubro de 2020
Xoves
08
13:00

Comisión N.P. especial sobre a reactivación económica, crise da covid-19

Outubro de 2020
Xoves
08
10:00

Comision de investigación para analizar a evolución das antigas caixas

Decembro de 2020
Venres
11
10:00

Ponencia reforma Lei 11/2007, tratamento violencia xénero

Setembro de 2021
Xoves
23
12:40

Comisión N.P. sobre proposta da CAG reforma do sistema de financiamento

Novembro de 2021
Martes
30
10:05
saltar ao pe de páxina