saltar ao contido

Busca de expedientes

Formulario de busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
Tipos de expediente

Resultados da busca de expedientes

Atoparonse 307 resultados.
Mostrando 1 - 20

10/PL-000026

Proxecto de lei reguladora da acción exterior e cooperación para o desenvolvemento de Galicia

10/PL-000025

Proxecto de lei de impulso demográfico de Galicia

10/PL-000024

Proxecto de lei de museos e outros centros museísticos de Galicia

10/PL-000023

Proxecto de lei de pesca continental de Galicia

10/PL-000022

Proxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia

10/PL-000021

Proxecto de lei de ordenación do territorio de Galicia

10/PL-000019

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020

10/PL-000020

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

10/PL-000018

Proxecto de lei de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia

10/PL-000017

Proxecto de lei de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario

10/PL-000016

Proxecto de lei do patrimonio natural de Galicia

10/PL-000015

Proxecto de lei polo que se concede un suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias para o ano 2019

10/PL-000014

Proxecto de lei de administración dixital de Galicia

10/PL-000013

Proxecto de lei de ordenación farmacéutica de Galicia

10/PL-000012

Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

10/PL-000010

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019

10/PL-000011

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

10/PL-000009

Proxecto de lei pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

10/PL-000007

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018

10/PL-000008

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

saltar ao pe de páxina