Lexisla con Nós

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

13/02/2019 14:16
Proposición de lei para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia. (10/PPLR-000002)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.