Lexisla con Nós

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019

22/11/2018 18:52
Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. (10/PL-000010)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.