Lexisla con Nós

Proposición de lei para o fomento da responsabilidade social en Galicia

22/10/2018 9:05
Proposición de lei para o fomento da responsabilidade social en Galicia. (10/PPL-000029)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.