Lexisla con Nós

Proposición de lei de memoria histórica democrática de Galicia

22/10/2018 9:04
Proposición de lei de memoria histórica democrática de Galicia. (10/PPL-000028)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.