Lexisla con Nós

Proposición de lei pola que se regula o sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

22/10/2018 9:03
Proposición de lei pola que se regula o sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde . (10/PPL-000027)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.