Lexisla con Nós

Proposición de lei para a protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias na contratación de préstamos e créditos hipotecarios en Galicia

07/10/2018 13:54
Proposición de lei para a protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias na contratación de préstamos e créditos hipotecarios en Galicia. (10/PPL-000025)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.