Lexisla con Nós

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018

17/11/2017 12:16
Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. (10/PL-000007)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.